Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 41
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Park tmavej oblohy Poloniny (Pavol Rapavý)

Len pred niekoľkými rokmi sa skupina nadšencov zo SZAA a neskôr aj SAS začala venovať problematike svetelného znečistenia, vydávali sa prvé materiály, nadväzovali kontakty. Pri pohľade na mapu svetelného znečistenia Slovenska zaujme severovýchodný cíp, kde je obloha v noci najtmavšia, takmer ešte blízka prírodným podmienkam. Tu je jeden z klenotov našej prírody – Národný park Poloniny, a tak akosi prirodzene sa ponúkla myšlienka vzniku oblasti, ktorá by chránila krásy nočnej oblohy...

Základné fakty
Memorandum (účel): Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Memorandum podpísali zástupcovia zúčastnených organizácií: Astronomický ústav SAV – Dr. A. Kučera; Správa NP Poloniny – Ing. J. Repka, Ing. M. Vlasáková; Slovenský zväz astronómov amatérov – Dr. P. Rapavý; Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – doc. M. Hnatič; Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV – Dr. J. Zverko; Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Dr. I. Kudzej. Vyhlásenie podporujú mesto Snina, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Park tmavej oblohy Poloniny má plochu 485,19 km2, rozkladá sa na území Národného parku Poloniny, jeho ochranného pásma a katastroch priľahlých obcí. Je štvrtým najväčším na svete a najväčším na starom kontinente. V tomto jedinečnom území je najväčší komplex pralesov na Slovensku, najviac veľkých lesných zvierat, unikátne drevené kostolíky. Pri návšteve si teda na svoje prídu nielen obdivovatelia hviezdnej oblohy, ale aj milovníci prírody a kultúry.

Péter Vizi: Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom
109 strán, formát C5, tvrdá väzba,
vydavateľstvo Geobook Hungary, Szentendre
ISBN 978 615 5015 02 1
Kniha je prekladom z maďarského originálu, bola preložená aj do angličtiny, nemčiny a flámčiny. Slovenské vydanie vzniklo v spolupráci s astronomickým združením SOLAR v Senci.

Pomaturitné štúdium astronómie
V školskom roku 2011 – 2012 bude otvorený 21. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a MO SZAA v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia, ktorým absolventi získajú kvalifikáciu pre prácu na astronomických zariadeniach, ako aj pre záujemcov o astronómiu. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.
Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 22. mája 2011 a v náhradnom termíne do 31. júla 2011 na adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo.
Bližšie informácie: tel.: 035-7602484, 035-2451110, 035-2451111; e-mail: marian.vidovenec@suh.sk; drahoslava.vybochova@suh.sk.

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.