Časopis Kozmos

Kozmos (1970) je dvojmesačník, ktorý prináša aktuálne informácie i populárnovedecké články zo všetkých oblastí astronómie, kozmológie a kozmonautiky. Vo Východnej Európe je momentálne najlepším astronomickým časopisom. Okrem popularizovania veľkej astronómie je úlohou Kozmosu aj reflektovanie činnosti rozrastajúcej sa siete slovenských astronómov amatérov, združených okolo hvezdární a astronomických kabinetov, pre ktorých robí operatívny pozorovateľský servis, pričom informuje aj o ich pozorovateľských úspechoch.

 

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Adresa redakcie: Konventná 19, 811 03 Bratislava,

tel./fax: 02/54414133, e-mail: kozmos@nextra.sk

Ďalšie informácie: Distribúciu zabezpečuje L. K. Permanent s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, tel. 02/49111204.

Odkaz na predplatné časopisu Kozmos 

Cena jedného čísla 4,00 €. Pre abonentov ročne 21,00 € vrátane poštovného.

 

Periodikum si môžete objednať v redakcii časopisu a u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/2451109, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @ suh.sk