Kozmos 2009

Autor Jančušková, D.
Názov 100. výročie narodenia Imricha Szeghyho / Iris Szeghyová, D. Jančušková
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 40 . - 0323-049X

Autor Hric, Ladislav,
Názov 3. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku už má víťazov / L. Hric
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 32-33 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Ako fungujú najsilnejšie zdroje žiarenia vo vesmíre?
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 3 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Ani novy, ani supernovy: červení exoti
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 18-20 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš,
Názov Apollo: dvanáct statečných / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 25-27 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Astrobiológia na prahu novej éry?
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 17-19 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Názov Astrocomb: zázračný prístroj pre kozmológov
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 10-12 . - 0323-049X
Rozsah Obr., sch.

Názov Astrofoto 2008: rok, keď zomrela klasická fotografia
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 30-33 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Astronómia v Kórejskej republike / I. Dorotovič ... [et al.]
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 10-13 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Šišolák, Stanislav
Názov Astronómia v tieni polmesiaca / Stanislav Šišolák
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 18-20 . - 0323-049X
Rozsah Obr., sch.

Autor Budaj, Ján
Názov Atmosféry extrasolárnych planét / Ján Budaj
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 18-20 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, obr.

Autor Přibyl, Tomáš,
Názov Cesta na Mars začína v Moskvě / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 23 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov CoRoT-Exo-7b: prvá terestrická exoplanéta!
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 7-9 . - 0323-049X
Rozsah Obr., sch.

Autor Vidovenec, Marián
Názov Čo vieš o hviezdach? / Marián Vidovenec
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 35 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Gajdoš, Štefan
Názov Druhý slovenský objav blízkozemského asteroidu / Štefan Gajdoš
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 35 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Názov Duch astronómie v Sobotišti a asteroid Košinár / ZDP
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 39 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Farba rastlín na iných planétach
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 8-12 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, fotogr.

Názov HD 80606b: exoplanéta s divokými výkyvmi teploty
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 9 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov ISS: ze staveniště se stavává [i.e. stává] pracoviště / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 24-25 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Vidovenec, Marián
Názov Je planetárium užitočné? / Marián Vidovenec
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 30-31 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Dorotovič, Ivan
Názov JENAM 2009: European Week of Astronomy and Space Science / Ivan Dorotovič
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 34 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Jubileum Márii Hajdukovej
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 20 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Jančušková, Danica
Názov Konferencia k 60. výročiu založenia Ľudovej hvezdárne v Prešove / Danica Jančušková
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 34 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Kosmonautika: přichází čas sólistů- / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 32-33 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Kozmické žiarenie zo záhadného blízkeho objektu
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 21 . - 0323-049X
Rozsah Graf, fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Letošní nepilotovaná kosmonautika / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 26 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Mars: Ľad aj na rovníku? V minulosti určite-
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 14 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Dubovský, Pavol
Názov Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd / Pavol Dubovský
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 40 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Metán na Marse. Dôkaz života?
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 12-13 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Najľahšia exoplanéta
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 8 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Nový pohľad na tmavú hmotu
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 16-17 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Kürti, Štefan
Názov Objavte nový asteroid : SkyMorph - zlatá baňa na nové asteroidy / Štefan Kürti
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 33-34 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., tab.

Autor Dorotovič, Ivan
Názov Od Galileiho šošovkového ďalekohľadu k veľkým zrkadlovým ďalekohľadom sveta / Ivan Dorotovič
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 22-23 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Rybanský, Milan,
Názov Ohliadnutie sa za 19. celoštátnym slnečným seminárom / Milan Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 27 . - 0323-049X
Rozsah Grafy

Názov Ohrievajú slnečnú korónu Alfvénove magnetické vlny? / preklad Ivan Dorotovič
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 21 . - 0323-049X
Rozsah Obr., sch.

Autor Maruška, Tomáš
Názov Stredoeurópska konferencia o astrofotografii / Tomáš Maruška
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 34-35 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Svět symetrií v jaderné a částicové fyzice a Nobelova cena za fyziku v roce 2008 / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 24-28 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Méhés, Ottó
Názov Thompsonov zrkadlový ďalekohľad v Herstmonceux / Ottó Méhés
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 28-29 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Skopal, Augustin,
Názov Úzko smerované výtrysky zo Z Andromedae - Odysea od ich objavu až po publikovanie : rozprava o symbiotických hviezdach / Augustin Skopal
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 24-29 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, sch.

Autor Zimnikoval, Peter,
Názov Večernica - Zornička / Peter Zimnikoval
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 22-23 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, fotogr., sch.

Názov Vesmír Volkera Springela
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009), s. 30-31 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Zboril, Milan
Názov Vznikol život na Zemi? / Milan Zboril
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 14-16 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Grifantiny, Kristina
Názov Vzťahy Slnko - Zem / Kristina Grifantiny; preklad a komentár M. Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 15-17 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Zem : jedinečná v celom vesmíre?
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 3 (2009), s. 4-6 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Názov Zmeny slnečnej žiarivosti a ich vplyv na klímu Zeme / P. Foukal ... [et al.]
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 21-22 . - 0323-049X
Rozsah Graf, fotogr.

Autor Balázs, Lajos
Názov Zrodila sa kvantová teória v Hurbanove? / Lajos Balázs
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 13-16 . - 0323-049X
Rozsah Graf, sch., fotogr.

Autor Poliak, Peter
Názov Železný meteorit Willamette / Peter Poliak
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 2 (2009), s. 28 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Grygar, Jiří,
Názov Žěň objevů 2007 : (XLII.) / Jiří Grygar
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 4 (2009) . - 0323-049X
Zdroj Príloha . - S. 1-16

Názov Život a smrť superhviezd
Zdroj Kozmos . - Roč. XL, č. 1 (2009), s. 5-7 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.