Kozmos 2005

Názov 10 na štyridsiatu: kozmický kód, alebo číselná mystika?
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 13-15 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov 2005: rok návratů / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 17-20 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Koza, Július
Názov Ako zmerali vzdialenosť Zeme od Slnka pozorovatelia na Slovensku / Július Koza
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 30-32 . - 0323-049X
Rozsah Graf, mp., tab.

Autor Dolinský, Peter
Názov Antarktická skúsenosť / Peter Dolinský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 39-40 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Kušnirák, Peter
Názov Asteroidy a Slovensko / Peter Kušnirák
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 24-25 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch., tab.

Autor Vidovenec, Marián
Názov Astrofoto 2004 / Marián Vidovenec
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 19-21 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Schedler, Johannes
Názov Astrofotografia a digitálne SLR fotoaparáty / preložil, spracoval a doplnil Ottó Méhes
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 38-39 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Méhes, Ottó
Názov Astrofotografia cez fotoaparáty Canon EOS / Ottó Méhes
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 25-26 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., grafy, sch.

Autor Méhes, Ottó
Názov Astrofotografia cez fotoaparáty Canon EOS / Otto Mehes
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 25-26 . - 0323-049X

Autor Kapišinský, Igor,
Názov Astroteológia: Existujú v kozme reprízy našich dejín spásy? / Igor Kapišinský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 17-21 . - 0323-049X

Názov Bol big bang, alebo...?
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 13-15 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Kapišinský, Igor,
Názov Bol Newton astrológom? : úvahy o astrológii / Igor Kapišinský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 2 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Neslušan, Ľuboš
Názov Bola proto-Zem asteroidálnou planétou? / Luboš Neslušan
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 4-5 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Názov Desať astronomických pozoruhodností v roku 2005 / [autor] (LD)
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 38-39 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Basri, Gibor
Názov Desaťročie hnedých trpaslíkov / Basri Gibor
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 3-5 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, fotogr.

Autor Druga, Ladislav,
Názov Desaťročie objavov : desať nasledujúcich rokov vo výskume Slnečnej sústavy a v kozmickej astronómii / Ladislav Druga
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 30-32 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Dubovský, Pavol A.
Názov Expedícia Variable v novom šate / Pavol A. Dubovský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 31 . - 0323-049X
Rozsah Graf, fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Expresně také k Venuši / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 20-21 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Gravitačné vlny a masívne čierne diery / A. Gianolio ... [et al.]
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 3-7 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Názov GRB050509B: vzplanutie žiarenia gama, ktoré vojde do dejín astronómie : Krátke dejiny astronómie gama
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 14-15 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Huygens: první výsledky / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 10-11 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Reddy, Francis
Názov Hviezdokopy: artefakty hvezdárskej archeológie / Francis Reddy
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 3-6 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Frank, Adam
Názov Inflácia: čarovný prútik v rukách kozmológov / Adam Frank
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 8-10 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Rybanský, Milan
Názov Intenzívna erupcia posúva vpred naše znalosti o Slnku / Milan Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 15-17 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., grafy

Autor Karlovský, V.
Názov Kalendáre neolitických roľníkov? : rondely na Morave a Slovensku / V. Karlovský, J. Pavúk
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 18-21 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch., tab.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Kosmonautika menších hráčů : světová kosmonautika mění směr / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 30-32 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Kuiperov pás pri hviezde Fomalhaut
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 4-5 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Kvark-gluonové plazma : co zjistil urychlovač RHIC o nové fázi jaderné hmoty / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 11-14 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Kvark-gluonové plazma : co zjistil urychlovač RHIC o nové fázi jaderné hmoty / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 12-13 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Villard, Ray
Názov Lucifer: prvá exoZem? / Ray Villard
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 5-6 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Luna Incognita
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 17-19 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Zimnikoval, Peter
Názov Mars štyri storočia po Keplerovi : pozorovací program pre žiakov / Peter Zimnikoval
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 16 . - 0323-049X
Rozsah Mp.

Autor Majchrák, Peter
Názov Masívna čierna diera v centre našej Galaxie / Peter Majchrák
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 21-23 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Werner, Norbert
Názov Medzinárodný astronomický tábor (IAUC), tento rok na Slovensku! / Norbert Werner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 39 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Zimnikoval, Peter
Názov Meteory na Mesiaci!? / Peter Zimnikoval
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 38-40 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., graf, sch.

Názov Na Marse v minulosti určite bola voda : 122 vedcov hodnotí po roku misiu robotov Spirit a Opportunity
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 7-9 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Kotulič Bunta, Juraj
Názov Neutrónová hviezda - gigantické atómové jadro / Juraj Kotulič Bunta
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 22-25 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., grafy

Autor Kapišinský, Igor,
Názov Niečo o astroteológii (exoteológii) / Igor Kapišinský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 17-21 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Nový typ složených elementárních částic - pentakvarky - konečně prokázán? / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVII, č. 1 (2006), s. 24-26 . - 323-049X
Rozsah Grafy, fotogr., sch.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Nový typ složených elementárních částic - pentakvarky - konečně prokázán? / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 22-24 . - 0323-049X
Rozsah Sch., tab.

Autor Poliak, Peter
Názov O manželoch Bajcárovcoch, slovenských astronómoch žijúcich v Kanade : zaslúžili sa o rozvoj stelárnej astronómie na Slovensku / spracoval Peter Poliak
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 22-23 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Zimnikoval, Peter
Názov O rotácii planét / Peter Zimnikoval
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 22-24 . - 0323-049X
Rozsah Graf, mp., sch.

Autor Majchrák, Peter
Názov Objavili prvý zdroj kozmického žiarenia / Peter Majchrák
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 16 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Hric, Ladislav
Názov Observatórium v Tartu a estónska astronómia / Ladislav Hric
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 26-27 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Grygar, Jiří,
Názov Observatoř Pierra Augera v Argentině / Jiří Grygar
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 2-4 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Grygar, Jiří,
Názov Observatoř Pierre Auger nabírá dech / Jiří Grygar
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 3 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Planéta, ktorá by nemala existovať / spracoval -eg-
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 7-8 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Kürti, Štefan
Názov Poľovačka na blízkozemské asteroidy z obývacej izby / Štefan Kürti
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 30-31 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Hric, Ladislav
Názov Polstoročie astronómie na Bezovci / Ladislav Hric
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 40 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Potulné mesiace
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 23-25 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Pribullová, Anna
Názov Prípad strateného uhlíka / podľa National Geographic 2/2004 spracovala Anna Pribullová
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 27-29 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, sch.

Autor Svoreň, Ján
Názov Profesor RNDr. Anton Hajduk, DrSc. / Ján Svoreň
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 2 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Svoreň, Ján
Názov Projekt a prvé výsledky sondy Deep Impact / Ján Svoreň
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 5 (2005), s. 5-7 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Gomez Sanchez, Juan Pedro
Názov Prstencové zatmenie Slnka zo Španielska : zatmenie Slnka 3. októbra / Juan Pedro Gomez Sanchez
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 32 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Kocka, Matúš
Názov Prvý dosvit gama záblesku u nás / Matúš Kocka
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 27-28 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., graf

Autor Rajchl, Rostislav
Názov Rondely versus vycházející Slunce : astronomické prvky v orientaci rondelů / Rostislav Rajchl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 26-27 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Byrne, Gerry
Názov Slnečný cyklus / Gerry Byrne; s malými úpravami preložil Milan Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 6-9 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov Slnečný vietor prúdi z magnetických komínov na Slnku / preklad Milan Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 13 . - 0323-049X
Rozsah Obr.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Sluneční plachetnice / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 30-33 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Názov SNAP: sonda, ktorá má odhaliť tajomstvo tmavej energie
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 16-17 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Sonda Hayabusha u cíle / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 6 (2005), s. 18-19 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Rajchl, Rostislav
Názov Stonehenge versus rondely : astronomické prvky v orientaci rondelů / Rostislav Rajchl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 24-28 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Názov Sú explózie uhlíkovo-kyslíkových hviezd zdrojmi žiarenia gama?
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 4 (2005), s. 16 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Galád, Adrián
Názov Už aj Slovensko má blízkozemský asteroid / Adrián Galád
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 38 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Wagner, Vladimír
Názov Vakuum ve skutečnosti prázdnota není, aneb, Kouzla kvantové fyziky / Vladimír Wagner
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 13-17 . - 0323-049X
Rozsah Grafy, sch.

Autor Koza, Július
Názov Venus Transit 2004 - výsledky merania astronomickej jednotky / Július Koza
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005), s. 28-31 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., tab.

Autor Přibyl, Tomáš
Názov Vesmír "Made in U.S.A." : světová kosmonautika mění směr / Tomáš Přibyl
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 28-31 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Hric, Ladislav
Názov Z hlbín vesmíru do hlbín mora / Ladislav Hric, Mária Bartolomejová
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 14-15 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr., sch.

Autor Rybanský, Milan
Názov Zatmenie Slnka a Mesiaca v roku 2006 / Milan Rybanský
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 3 (2005), s. 32-33 . - 0323-049X
Rozsah Obr., tab.

Autor Urban, Jan
Názov Zemřel zakladatel vlašimské hvězdárny Jan Zajíc / Jan Urban
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 1 (2005), s. 40 . - 0323-049X
Rozsah Fotogr.

Autor Grygar, Jiří,
Názov Žeň objevů 2003 / Jiří Grygar
Zdroj Kozmos . - Roč. XXXVI, č. 2 (2005) . - 0323-049X
Zdroj Príloha . - S. 1-8