Neperiodická tlač

Dr. Mikuláš Thege Konkoly – Astronóm

 

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu publikáciu z edície Pramene Astronómie. Je to historický text pána Istvána Fesztyho týkajúci sa zakladateľa hurbanovskej hvezdárne – Dr. Mikuláša Thegeho Konkolyho. Publikácia je dvojjazyčná – obsahuje originálny maďarský text ako aj jeho preklad do slovenčiny.


Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: suhlib @suh.sk
 

 

Cena: 3 EUR

 

Hvezdáreň v Banskej Bystrici

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Beata Zimnikovalová a RNDr. Stanislav Kaniansky, dlhoročný pracovníci banskobystrickej hvezdárne. Autormi príspevkov do nej sú bývalí či terajší zamestnanci hvezdárne. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Banskej Bystrici od XVI. storočia až po súčasnosť.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: suhlib @suh.sk 

 

Cena: 11 EUR

 

 

 

 

 

Bačkorový astronom na cestách za tmou

Autor: Zdeněk Bardon

 

Známy astrofotograf, photo ambassador Európskeho južného observatória a najnovšie aj čestný člen Medzinárodnej astronomickej únie, Zneňek Bardon vydáva pokračovanie svojej legendárnej knihy Bačkorový astronom. Tentoraz s podnázvom „na cestách za tmou“. Publikácia na 240 stranách ponúka kombináciu nádherných fotografií a zaujímavých príbehov.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

 

Cena 5,50 EUR

 

 

 

Magnetické búrky

Fyzikálne základy

Autor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

 

Autor, ktorý je pracovníkom Geomagnetického observatória Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, napísal túto knihu pre pomerne široký okruh čitateľov. Je to ojedinelá kniha v slovenskom jazyku so zameraním na magnetické búrky a blízke kozmické okolie Zeme.

Aby textu rozumeli nie iba študenti fyziky a inžinieri, autor zvolil špeciálny prístup. Východiskom, z ktorého štartuje táto kniha, sú síce elementárne zručnosti z vyššej matematiky, avšak fyzikálne poznatky potrebné k porozumeniu materiálu vychádzajú skôr z aparátu dobre zvládnutej stredoškolskej fyziky. Potrebnú pokročilejšiu fyziku, ktorá býva náplňou vysokoškolských kurzov, vysvetľuje autor priamo v tejto knihe!

Hoci je kniha zameraná na problematiku slnečno-zemských vzťahov a geomagnetickej aktivity, fyzikálne odvodenia, ktoré sú v nej ukázané, môžu byť poučné aj pre kozmické okolia iných planét.

Mnohé z toho, čo je potrebné na pochopenie magnetických búrok, je v knihe aj matematicky odvodené. Autor sa snaží presvedčiť čitateľa, že veľa zaujímavých poznatkov v takej modernej oblasti vedy, akou je kozmická fyzika, sa dá priamo odvodiť zo všeobecne známych základných fyzikálnych zákonov, z ktorých obrovská časť bola známa už dávno, už v 19. storočí.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 35/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 8 EURMuž Slnka

Muž SlnkaMilan Rastislav Štefánik 

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa. Pri tejto príležitosti organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň spolu so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Ministerstvom kultúry SR, mestom Piešťany a Ivankou pri Dunaji konferenciu venovanú jeho životu a dielu.
Výstupom tejto konferencie bola ďalšia publikácia z edície Pramene astronómie, zborník, ktorého zostavovateľkou bola pani Mgr. Mária Gallová, podpredsedníčka SMRŠ, šéfredaktorka časopisu Bradlo a dlhoročná bývalá zamestnankyňa hvezdárne v Banskej Bystrici.
Na 140 stranách tohto zborníka nájdete okrem známych faktov aj množstvo zaujímavých informácií, o ktorých ste možno nevedeli.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 4 EUR

Hvezdáreň v Partizánskom

Hvezdáreň v Partizánskom

30 rokov v zrkadle času

Slovenská ústredná hvezdáreň vydala ďalšiu publikáciu z edície Pramene astronómie. Bola vydaná pri príležitosti 30. výročia založenia hvezdárne v Partizánskom. Monitoruje vývoj astronómie v Partizánskom ako aj v celom hornonitrianskom regióne.Publikácia postupne prechádza zo súčasnosti – roku 2018 – do minulosti, až do obdobia, keď sa hvezdáreň na hornej Nitre začala stavať.
Jej zostavovateľom a autorom väčšiny článkov a fotografií je dlhoročný riaditeľ hvezdárne v Partizánskom Vladimír Mešter. Ďalšími autormi sú súčasní či bývalí pracovníci Hvezdárne v Partizánskom, ako aj miestni nadšenci. Pozostáva predovšetkým z článkov, ktoré o hvezdárni uverejnil časopis Kozmos, ale obsahuje aj články z regionálnej tlače.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 7 EUR