Neperiodická tlač

Magnetické búrky

Fyzikálne základy

Autor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

 

Autor, ktorý je pracovníkom Geomagnetického observatória Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, napísal túto knihu pre pomerne široký okruh čitateľov. Je to ojedinelá kniha v slovenskom jazyku so zameraním na magnetické búrky a blízke kozmické okolie Zeme.

Aby textu rozumeli nie iba študenti fyziky a inžinieri, autor zvolil špeciálny prístup. Východiskom, z ktorého štartuje táto kniha, sú síce elementárne zručnosti z vyššej matematiky, avšak fyzikálne poznatky potrebné k porozumeniu materiálu vychádzajú skôr z aparátu dobre zvládnutej stredoškolskej fyziky. Potrebnú pokročilejšiu fyziku, ktorá býva náplňou vysokoškolských kurzov, vysvetľuje autor priamo v tejto knihe!

Hoci je kniha zameraná na problematiku slnečno-zemských vzťahov a geomagnetickej aktivity, fyzikálne odvodenia, ktoré sú v nej ukázané, môžu byť poučné aj pre kozmické okolia iných planét.

Mnohé z toho, čo je potrebné na pochopenie magnetických búrok, je v knihe aj matematicky odvodené. Autor sa snaží presvedčiť čitateľa, že veľa zaujímavých poznatkov v takej modernej oblasti vedy, akou je kozmická fyzika, sa dá priamo odvodiť zo všeobecne známych základných fyzikálnych zákonov, z ktorých obrovská časť bola známa už dávno, už v 19. storočí.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 35/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 8 EURMuž Slnka

Muž SlnkaMilan Rastislav Štefánik 

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji. Na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa. Pri tejto príležitosti organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň spolu so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Ministerstvom kultúry SR, mestom Piešťany a Ivankou pri Dunaji konferenciu venovanú jeho životu a dielu.
Výstupom tejto konferencie bola ďalšia publikácia z edície Pramene astronómie, zborník, ktorého zostavovateľkou bola pani Mgr. Mária Gallová, podpredsedníčka SMRŠ, šéfredaktorka časopisu Bradlo a dlhoročná bývalá zamestnankyňa hvezdárne v Banskej Bystrici.
Na 140 stranách tohto zborníka nájdete okrem známych faktov aj množstvo zaujímavých informácií, o ktorých ste možno nevedeli.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 4 EUR

Hvezdáreň v Partizánskom

Hvezdáreň v Partizánskom

30 rokov v zrkadle času

Slovenská ústredná hvezdáreň vydala ďalšiu publikáciu z edície Pramene astronómie. Bola vydaná pri príležitosti 30. výročia založenia hvezdárne v Partizánskom. Monitoruje vývoj astronómie v Partizánskom ako aj v celom hornonitrianskom regióne.Publikácia postupne prechádza zo súčasnosti – roku 2018 – do minulosti, až do obdobia, keď sa hvezdáreň na hornej Nitre začala stavať.
Jej zostavovateľom a autorom väčšiny článkov a fotografií je dlhoročný riaditeľ hvezdárne v Partizánskom Vladimír Mešter. Ďalšími autormi sú súčasní či bývalí pracovníci Hvezdárne v Partizánskom, ako aj miestni nadšenci. Pozostáva predovšetkým z článkov, ktoré o hvezdárni uverejnil časopis Kozmos, ale obsahuje aj články z regionálnej tlače.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 7 EUR

Astronomická terminológia

Astronomická terminológia2. upravené a rozšírené vydanie

Publikácia Astronomická terminológia vyšla ešte v roku 1998. Astronómia je však veda, ktorá sa v posledných desaťročiach prudko vyvíjala. Nové, presnejšie pozorovacie metódy, vývoj digitálnej astrofotografie, objavovanie svetov mimo slnečnej sústavy, detegovanie gravitačných vĺn atď. , priniesli do tohto vedného odboru veľa nových poznatkov, výrazov a pomenovaní. Preto sa Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s terminologickou komisiou Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri Slovenskej akadémii vied SAV rozhodla vydať 2. upravené a rozšírené vydanie tejto publikácie. Jej zostavovateľom bol dlhoročný predseda terminologickej komisie SAS pri SAV RNDr. Eduard Pittich, DrSc., ktorý však v polovici roka 2018 prehral svoj boj so zákernou chorobou. Jeho pamiatke je táto publikácia venovaná. Zostavovanie po Dr. Pittichovi prebrala ďalšia členka terminologickej komisie SAS pri SAV Mgr. Eva Plávalová, PhD. Publikácia bola oproti pôvodnej rozdelená na terminológiu a názvoslovie. Ako obrazová príloha boli využité fotografie z posledných ročníkov súťaže Astrofoto, ktorú SÚH organizuje.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 4 EUR

Astronómia v Nitre

Boli ste už vo hvezdárni v Nitre? Zaujímalo by Vás, ako vznikla? Táto zaujímavá kniha, ktorú napísal pán Mgr. Peter Poliak, ktorý bol dlhoročným vedúcim tejto hvezdárne, Vás prevedie históriou amatérskeho astronomického hnutia v Nitre od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Od prvých pokusov o založenie astronomického krúžku až po vedecké expedície.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 7 EUR

 

 

 

Storočia astronómie v Prešove

Slovenská ústredná hvezdáreň vydáva ďalšiu historickú publikáciu. Jej zostavovateľkou je dlhoročná pracovníčka Hvezdárne a planetária v Prešove, p. Renáta Kolivošková. Publikácia vás prevedie históriou astronómie v Prešove od stredoveku až do súčasnosti. Autormi jednotlivých článkov sú terajší i bývalí pracovníci a spolupracovníci Hvezdárne a planetária v Prešove, ako aj ich rodinní príslušníci.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.)

Cena: 6 EUR