Kozmos 2010/4

This is a SEO version of Kozmos 2010/4 Page 22
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Kľúč k predpovediam vzplanutí na Slnku? (NOAA Press Release)

Už dávno sa solárnici pokúšajú dešifrovať príznaky, ktoré by napomohli spresniť predpovede vzplanutí na Slnku. Ide o mohutné výrony slnečnej hmoty a energie, ktoré nasýtia vrchnú atmosféru Zeme nabitými časticami do takej miery, že narušia činnosť satelitov, ba čo viac, vyradia z prevádzky aj pozemské technológie, bez ktorých je moderná spoločnosť ochromená. Vedci z Centra pre predpovede kozmického počasia (SPWC) pri NOAA vyvinuli techniku, ktorá takéto predpovede umožňuje. Dva až tri dni pred vzplanutím...Moderné slnečné ďalekohľady na Kanárskych ostrovoch a v USA (Autor textu: RNDr. IVAN DOROTOVIČ, CSc. Autor fotografií: RNDr. ALEŠ KUČERA, PhD.)

Pre veľké slnečné ďalekohľady je, podobne ako v prípade ďalekohľadov pre nočnú astronómiu, dôležitý výber lokality. Nachádzajú sa väčšinou v dostatočnej nadmorskej výške, aby boli zaručené kvalitné pozorovacie podmienky (menšie chvenie obrazu) a vysoký počet slnečných dní. Kvalita obrazu v slnečných ďalekohľadoch je okrem atmosférických efektov ovplyvnená aj teplom, kotré vzniká dopadajúcim slnečným žiarením a vzduchom v tubuse ďalekohľadu. To spôsobuje chvenie a rozmazanie obrazu Slnka. Moderné slnečné ďalekohľady sú buď vákuové ďalekohľady, teleskopy plnené héliom, alebo také, ktoré používajú chladenú optiku na zníženie ohrevu vzduchu v ďalekohľade. Vákuové ďalekohľady nemôžu mať veľký priemer vstupnej apertúry, pretože musia byť hrubé, aby vydržali rozdiel tlaku medzi vonkajším prostredím (vzduch) a vnútrom ďalekohľadu (vákuum), ale zároveň dostatočne opticky kvalitné. Horná hranica priemeru vákuového ďalekohľadu je preto niečo vyše 1 m. Vákuovým ďalekohľadom je napr. šošovkový 1 metrový Swedish Solar Telescope – SST (Švédsky slnečný ďalekohľad) na ostrove La Palma (Kanárske ostrovy, Španielsko), resp. Vacuum Tower Telescope – VTT (Vákuový slnečný vežový ďalekohľad) na susednom ostrove Tenerife. Refraktor SST prevádzkuje Inštitút pre slnečnú fyziku (Institute for Solar Physics) Švédskej kráľovskej akadémie vied (Royal Swedish Academy of Sciences)...

Celoštátny slnečný seminár
Filmové štúdio SDO
Je Slnko výnimočná hviezda?
Chondrity z Thorsbergu
Slovenský meteorit Košice
Najhorúcejšie oblasti vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.