Kozmos 2010/4

This is a SEO version of Kozmos 2010/4 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

IKAROS napnul plachty směrem k Venuši (Tomáš Přibyl)

Společně s meziplanetární sondou Akatsuki (alias Planet−C, někdy také Venus Climate Orbiter) se 21. května 2010 na cestu k Venuši vydala i experimentální stanice IKAROS. Jejím hlavním úkolem je prověřit koncepci tzv. sluneční plachetnice v praxi. Sluneční plachetnice vychází z toho, že sluneční energii je možné přímo přeměnit v energii kinetickou. Někdy se uvádí, že využívá „slunečního větru“, tedy proudu částic, ale není to pravda: sluneční vítr je totiž z energetického hlediska zhruba tisíckrát slabší než sluneční záření (a už to je na hranici praktické využitelnosti: pro dosažení síly 1 N potřebujeme u Země plachtu o ploše přes dvacet kilometrů čtverečních – a to si ještě musíme všechny „rušivé“ vlivy odmyslet)...Hviezdny tulák (Milan Rybanský)

Autor RNDr. Peter Begeni mi venoval svoju knižku Hviezdny tulák. Sú v nej opísané spôsoby, ako sa rôzne civilizácie vysporiadali s odpozorovanými vlastnosťami „blúdiacich hviezd“ – planét. Pútavý je obsah aj forma. Na takú útlu knižku (55 strán) je v nej obrovské množstvo informácií o interpretácii pravekých pozorovaní, o mytológii, ktorá bola zdrojom názvov pre planéty našej Slnečnej sústavy po Saturn, ale aj o histórii modernejších pozorovaní, od prvých pozorovaní ďalekohľadom po objav Urana a Neptúna...SDO – filmové štúdio, kde hlavnú úlohu hrá Slnko (Courtesy of SDO (NASA) and the AIA, EVE, HMI cosortium. MILAN RYBANSKÝ)

Často sme v našich pozorovateľských začiatkoch (roky šesťdesiate) snívali o ideálnych pozorovaniach, ktoré by nám nerušilo počasie a nemuseli sme pri interpretáciách ľutovať, že nám určité parametre chýbajú. Ako to vtedy vyzeralo? Povedzme, že sme namierili ďalekohľad (koronograf) na Slnko a zbadali sme peknú eruptívnu protuberanciu. Celí nadšení sme rýchlo začali fotografovať sériu snímok a pokiaľ nám do toho neprišiel nejaký oblak, získali sme celkom pekný materiál. Prvotné nadšenie sa však rýchlo vytrácalo pri spracovaní série snímok. Rýchlo sme zistili, že prinajlepšom môžeme niečo povedať iba o kine− matike protuberancie a aj to iba čiastočne, lebo nám chýba informácia o radiálnych pohyboch. A ak by sme chceli hovoriť o fyzike, potrebovali by sme spektrum viacerých čiar, vo viacerých miestach a s väčším priestorovým aj časovým rozlíšením, informácie o parametroch okolitého priestoru, t.j. o hustotách, chemickom zložení a o intenzite elektromagnetických polí a…

Celoštátny slnečný seminár
Filmové štúdio SDO
Je Slnko výnimočná hviezda?
Chondrity z Thorsbergu
Slovenský meteorit Košice
Najhorúcejšie oblasti vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.