Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 13
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Zrod masívnych hviezd
Je známe, že hviezdy s nízkou hmotnosťou sa formujú a rastú nabaľovaním plynu z okolia. Už skôr ako dosiahnu najvyššiu hmotnosť, začnú intenzívne žiariť, pričom tlak žiarenia nabaľovaný materiál vytláča. Rast hviezdy sa spomalí, až celkom ustrnie. To sa deje s hviezdami, ktoré nabalili 10−násobok hmotnosti Slnka. Vo vesmíre však existujú aj oveľa masívnejšie hviezdy. Teoretici skúmajú tento proces dvomi spôsobmi. Prvý: vyvinuli modely, pri ktorých hviezdy nabaľujú plyn okolo rovníka, ale väčšinu žiarenia emitujú z pólov. Druhý: dve alebo aj viac hviezd s nižšou hmotnosťou gravitačne splynie. Uprostred hustého oblaku tak vznikne veľmi hmotná hviezda. Pri tomto scenári nie sú jasné limity rastu, pretože pozorovatelia doteraz neboli svedkami zrodu naozaj masívnej hviezdy.

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.