Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Slnečná aktivita jún – júl 2010 (Milan Rybanský)
Stále platí: slnečná aktivita určovaná podľa slnečných škvŕn je nízka, ako môžeme vidieť aj na grafe priebehu. Wolfovo číslo dosahuje maximálne 30. Vzrast slnečnej aktivity v júli lepšie charakterizuje rádiové žiarenie na 2 800 MHz a index MCI. Zdá sa, že sa Slnko konečne naozaj  zobudilo z dlhých driemot po predchádzajúcom cykle. Cyklus slnečnej aktivity trvá v priemere 11 rokov, ale predchádzajúci, 23., trval 12,5 roka. Príčina tejto prestávky môže byť skrytá v „prepravnom páse“ (conveyor belt) plazmy, ktorý sa nachádza pod povrchom slnečnej fotosféry. Tvrdí to v najnovšom článku v „Geophysical Research Letters“ autor Dr. Dikpati z High Altitude Observatory, Boulder, Colorado na základe štúdia rýchlostných polí z Mount Wilson Observatory (z článku je prevzatý aj priložený obrázok). Prenosový pás na Slnku – mohutný tok plazmy, ktorý cirkuluje pod jeho povrchom, môže byť zodpovedný za dĺžku trvania cyklu slnečnej aktivity. Spolu so svojím výskumným tímom zistil, že na rozdiel od predchádzajúcich cyklov, keď tento tok končil pri 60° heliografickej šírky, v 23. cykle dosiahol až slnečné póly. Je to po prvý raz, keď mali k dispozícii súvislé dáta o rýchlostných poliach za dva cykly, 22. (1986 – 1996,5) a 23. (1996,5 – 2009). Dr. Dikpati so svojím tímom tvrdia, že takýto cyklus je výnimkou a normálny cyklus má trvanie okolo 10,5 roka. Také trvanie predpovedajú aj pre práve štartujúci 24. cyklus, na základe bližšie nešpecifikovaných odpozorovaných sprievodných znakov. Stále nemáme spoľahlivú metódu na predpoveď priebehu slnečného cyklu. Zatiaľ sme iba v štádiu popisného výskumu, a dokonca existujú hypotézy, ktoré celkom spochybňujú existenciu permanentnej príčiny cyklickej zmeny úrovne slnečnej aktivity. Tvrdí sa v nich, že cyklus má všetky znaky náhodného procesu. Ako uvádza Dr. Grygar, do roku 2008 rôzni autori publikovali okolo 50 odhadov priebehu 24. cyklu, pričom pre čas maxima uvádzajú termíny od polovice roku 2009 po rok 2014!! Novšie predpovede uvádzajú termín maxima od októbra 2011 do augusta 2013.

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.