Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 31
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Nielen výkonnejšie prístroje, ale aj triezvy rozum… (Zhováeal sa Ivan Dorotovič a Eugen Gindl; Foto: Dorotovič)
KOZMOS: Mohli by ste sa predstaviť čitateľom nášho časopisu? Aké je váše profesionálne zázemie?
NG: Pracujem v Heliofyzikálnom oddelení Goddardovho centra pre vesmírne lety (Goddard Space Flight Center – GSFC). Heliofyzika je vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom Slnka. Kedysi sa toto oddelenie nazývalo Laboratórium pre mimozemskú fyziku. Po reorganizácii pracovníci tohto oddelenia študujú slnečnú sústavu, medziplanetárny a okolozemský priestor – atmosféru, ionosféru, magnetosféru. To spája mimozemskú heliofyziku a skúmanie ostatných planét v plazme heliosféry, ktorá siaha ďaleko za dráhu našej planéty. Pracujem v Laboratóriu pre slnečnú fyziku, kde skúmame najmä Slnko. Zaoberám sa najmä výtryskami hmoty zo Slnka, erupciami zo Slnka, ktoré sa šíria do medziplanetárneho prostredia, vplývajú na planéty, produkujú geomagnetické búrky a časticové búrky v ich atmosférach. Využívam pritom pozorovania
z kozmických observatórií: SOlar and Heliospheric Observatory – SOHO (Slnečné a heliofyzikálne observatórium), ktoré je spoločným projektom ESA a NASA a STEREO (Solar−TErrestrial RElations Observatory). Máme aj ďalšiu družicu, WIND, ktorá meria slnečný vietor a rádiové žiarenie Slnka. Pôvod týchto javov je v magnetických oblastiach Slnka, v podstate v slnečných škvrnách. Tieto oblasti generujú výtrysky koronálnej hmoty Coronal Mass Ejection – CME). Je to najenergetickejší jav v Slnečnej sústave. Energia uvoľnená pri jednej udalosti môže dosiahnuť hodnotu až 1026 Joulov. Tento jav je zaujímavý aj z hľadiska interakcie neutrálnej hmoty a slnečnej plazmy nachádzajúcej sa v heliosfére...

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.