Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 35
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

LASER GUIDE STAR
Keď si nevystačíme s oblohou (Dušan Lorenc)
Vzhľadom na to, že v roku 2010 si pripomíname 50. výročie vynálezu lasera, bolo by možno na mieste pripomenúť si význam laserovej technológie pre astronómiu. Ak odhliadneme od implicitných aplikácií vo výrobe a pri kontrole kvality optických prvkov, je jedným z najmarkantnejších využití práve generácia referenčnej hviezdy (kvázibodového objektu) pre potreby aktívnej a adaptívnej optiky (Laser Guide Star – LGS). Keďže na stránkach Kozmosu sa v minulosti objavil dostatok informácií o technológii aktívnej a adaptívnej optiky, v tomto článku sa jej budem venovať len okrajovo...

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.