Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 36
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Svetový kozmický týždeň 2010 (Ľuboš Ryban)
Svetový kozmický týždeň (World Space Week) je medzinárodnou oslavou prínosu kozmickej vedy a technológie k zlepšeniu životných podmienok ľudí. Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným  zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore. Hlavnou úlohou Svetového kozmického týždňa je informovať verejnosť o výhodách spojených s mierovým využívaním vesmíru, ako aj viesť deti a mládež k jeho hlbšiemu poznávaniu. Táto celosvetová akcia je zároveň vhodnou príležitosťou k nadväzovaniu medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú kozmickým výskumom a vzdelávaním...

Všetky informácie týkajúce sa Svetového kozmického týždňa nájdete na oficiálnej webovej stránke www.worldspaceweek.org.
Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese slovakspace@slovakspace.sk.

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.