Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 37
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

S ďalekohľadom na cestách (Lucia Klapková, členka riešiteľského kolektívu projektu)

„Hmota, akú môžeme pozorovať aj v tých naj exotickejších končinách vesmíru, je rovnaká, ako tá, z ktorej je stvorený každý z nás.“ Týmito slovami sa 18. decembra 2009 v obci Košická Polianka začala prednáška nazvaná (Ne)bezpečný vesmír. Miestni žiaci, študenti, ale aj ich rodičia, a dokonca aj starí rodičia, sa v nej mohli dozvedieť veľa o našom blízkom i vzdialenom vesmíre. Základné poznatky o Slnečnej sústave a Galaxii, o planétach a hviezdach, o živote a smrti vesmíru sa stali podkladom pre najrozličnejšie kozmické katastrofy – od „padajúcich hviezd“ cez zrážky galaxií až po koniec vesmíru. Katastrofy, ktoré už ľudstvo prežilo, aj tie, ktoré nám hrozia v budúcnosti. Katastrofy s pozitívny mi i negatívnymi dôsledkami pre pozemský život. Po skončení prednášky sa žiaci i široká verejnosť mohla rozhliadnuť po nočnej oblohe, pre mnohých úplne novým spôsobom – cez astronomický ďalekohľad...

Jubilanti (Peter Poliak)
Manželia Antónia a Ladislav Oravcovci z Nitry sa v minulých dňoch, v krátkom časovom slede po sebe a v relatívne dobrom zdraví a dobrej duševnej pohode, dožili významných životných jubileí – 85 rokov veku. Dnes patria medzi najstarších stále aktívnych astronómov−amatérov na Slovensku. Zaraďujeme ich medzi priekopníkov amatérskej astronómie v Nitre. Tento vedný obor, ku ktorému sa neskôr pridala aj kozmonautika, ich začal zaujímať už v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia. Boli pri tom, keď v uvedenom období začala organizovaná amatérska astronómia v Nitre robiť prvé kroky. V roku 1955 sa stali aktívnymi členmi nitrianskeho astronomického krúžku dospelých, začali spolupracovať s pracovníkmi hvezdární v Hlohovci a v Hurbanove a v roku 1973 po vytvorení Okresného astronomického kabinetu pri OOS v Nitre (neskôr Nitrianska hvezdáreň pri SÚH) sa stali jeho stálymi spolupracovníkmi. Táto plodná spolupráca trvá doteraz.

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.