Kozmos 2010/5

This is a SEO version of Kozmos 2010/5 Page 8
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Jed z ľadovcov (Bild der Wissenschafft)
Švajčiarski vedci varujú pred jedmi, ktoré sa uvoľňujú z roztápajúcich sa ľadovcov. Upozorňujú, že látky POP, (Persistant Organic Pollutants), odolné organické jedy, najmä DDT a dioxíny, postupne zamorujú životné prostredie. Dioxíny do atmosféry pumpovali komíny fabrík a spaľovní, DDT z presušenej pôdy vynášali do ovzdušia vetry. Vzdušné prúdy tieto jedy premiestňovali na všetky strany. Nad vysokými horami, ktoré oblaky zadržujú, sa jedy, spolu s vločkami snehu, ukladali sa na ľadovce a vmŕzali do nich...

Voda a organické látky na asteroide (Bild der Wissenschafft)
Americkí astronómovia Andrew Rivkin a Joshua Emery objavili vodný ľad a uhľovodíky na povrchu asteroidu 24 Themis. Objav podoprel hypotézu, že vodu na Zem mohli v dávnej minulosti počas milióny rokov trvajúcich bombardovaní dopraviť nielen kométy, ale aj asteroidy...

Vápnik ako lepidlo života (Bild der Wissenschafft)
Život na Zemi podľa súčasných poznatkov vznikol zhruba pred 3,7 miliardami rokov, keď sa sformovali prvé mikroorganizmy. 3,2 miliardy rokov trvalo, kým sa pomerne jednotvárne a málo flexibilné spoločenstva jednobunečných siníc a baktérií začali v kambriu meniť na zložitejšie organizmy. V tom čase začal strom života neobyčajne rýchle košatieť. Počas relatívne krátkeho obdobia 50 miliónov rokov vyvinul sa bezpočet najrozličnejších organizmov. Túto explóziu života v kambriu vedci nevedia vysvetliť...

Život v oceánoch sa po impakte yucatánskeho asteroidu rýchle zotavil (Bild der Wissenschafft)
Po impakte obrovského asteroidu, ktorý pred 65 miliónmi rokov spôsobil vyhubenie dinosaurov, sa život v oceánoch veľmi rýchle zotavil: už po 100 rokoch. K tomuto poznatku dospeli nemeckí a americkí vedci po analýze sedimentov na dánskom ostrove Sjöland. Tím analyzoval vrstvu ílu, ktorý sa ukladal 10 000 rokov po impakte...

Planéty ukryté v prachu
Ako by videli mimozemšťania exoplanétu Zem
Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla
Povrch Pluta sa mení

FlippingBook page flip extension for Joomla.