Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Najnovšia interpretácia údajov zo sond Viking
Od pristátia sond Viking na Marse uplynulo už 34 rokov. Obe misie, zamerané aj na identifikáciu organických zlúčenín v pôde Červenej planéty, skončili neúspechom. Jediné organické zlúčeniny, ktoré sondy identifikovali, boli chlormetán a dichlormetán, ktoré v tom čase vedci interpretovali ako kontaminácie neznámeho pôvodu. Rafael Gonzáles z National Autonomous University v Mexiku sa pokúsil o novú intepretáciu údajov z Vikingov. Najnovšie údaje svedčia o tom, že v pôde, ktorú analyzovali Vikingy, boli prítomné aj organické látky...

Herschel: nové údaje z Červenej planéty (NASA Press Release)
Hlavnou úlohou vesmírneho ďalekohľadu Herschel je zmapovať vodu a chémiu s ňou súvisiacu v Slnečnej sústave. Vedci tak získajú nové poznatky o pôvode vody, jej evolúcii a distribúcii na Marse, vonkajších planétach, ale aj na ich mesiacoch (Titan, Enceladus) a kométach...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.