Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 12
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Orcus Patera: zvláštny kráter na Marse
Leží blízko rovníka, medzi vulkánmi na Elyzium Mons a Olympus Mons. Ide o výraznú depresiu, dlhú 380 km a širokú 140 km. Okraje krátera sa vypínajú 1 800 metrov nad okolím, dno krátera leží v hĺbke 400 až 600 metrov, pod úrovňou terénu za okrajom. Pôvod tohto útvaru je nejasný. Orcus Patera sa nachádza v oblasti, kde je viac nepravidelných vulkanických kráterov (Hadriaca Patera, Tyrrhena Patera), zdá sa však, že ide skôr o impaktný kráter. Prečo má však taký nezvyklý tvar? Pôvodne to mohol byť okrúhly kráter, ale tektonické sily pôsobiace zboku ho postupne „natiahli“. Alebo to bola reťaz menších kráterov, ktoré erózia postupne takto sformovala? Najviac marsológov sa však prikláňa k názoru, že kráter vznikol po náraze malého asteroidu, ktorý dopadol na povrch Marsu pod mimoriadne ostrým uhlom.

Sonda EMTGO zmapuje marťanskú atmosféru (NASA Press Release)
Jeden z prístrojov na palube sondy ExoMars Trace Gas Orbiter (EMTGO), ktorú vypustia v roku 2016, bude denne vyhotovovať globálne „hĺbkové“ mapy Červenej planéty od pólu k pólu. Mapy zviditeľnia vertikálnu distribúciu teploty, prachu, vodnej pary a kryštálikov ľadu v riedkej, ale mimoriadne premenlivej atmosfére Marsu...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.