Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 13
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Nový slnečný ďalekohľad (Július Koza)
V januári 2009 uzrel prvé svetlo Nový slnečný ďalekohľad (New Solar Telescope – NST) umiestnený na Big Bear Solar Observatory (BBSO), ktoré patrí New Jersey Institute of Technology v Kalifornii. NST je prvým z novej generácie veľkých slnečných ďalekohľadov, ktorá bude kulminovať vybudovaním 4−metrového ATST (Advanced Technology Solar Telescope) a EST (European Solar Telescope) v budúcom desaťročí. Kupola BBSO je postavená na umelom ostrove v jazere Big Bear nachádzajúcom sa v nadmorskej výške 2 058 m. Jazero pôsobí ako mohutný vodný termostat brániaci tvorbe atmosférickej turbulencie, ktorá poškodzuje obraz vesmírnych objektov pri pozorovaniach z pevniny. Priemer primárneho zrkadla NST je 1,7 m pričom efektívne je pre pozorovania použiteľný priemer 1,6 m. Ako vidieť z tabuľky, NST patrí medzi najväčšie ďalekohľady určené pre výskum Slnka.

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.