Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 23
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Spitzer skúma asteroidy NEAR (Spitzer Press Release)
Spitzerov vesmírny ďalekohľad zistil, že do skupiny asteroidov, periodicky sa približujúcich k Zemi (NEAR), patrí pestrá paleta objektov. Skoro každý má inú farbu a zloženie. Niektoré sú tmavé a nevýrazné, iné sú svetlé a majú najpodivnejšie tvary. Táto rôznorodosť je oveľa väčšia, ako sa predpokladalo. Objav prispel k lepšiemu poznaniu objektov NEAR, populácie, o ktorej ešte veľa nevieme...

Čudné teleso v Kuiperovom páse (Massachusetts Institute of Technology Press Release)
Pred dvadsiatimi rokmi bol Kuiperov pás iba hypotézou. Planetológov, ktorí predpovedali, že za Plutom by malo okolo Slnka obiehať množstvo telies pozliepaných z primordiálnej, pôvodnej hmoty, nebolo veľa. Dnes poznáme 1 100 takýchto telies a dodatočne sme medzi ne zaradili aj Pluto...

Voda na Mesiaci
Voda na Mesiaci, sa nachádza nielen v podobe ľadu na dne početných, hlbokých kráterov, ale vzniká aj v priebehu slnečného dňa, keď atómy vodíka zo Slnka bombardujú mesačné horniny bohaté na kyslík. Tento úkaz nedávno spoľahlivo zaznamenalo niekoľko sond...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.