Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 24
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Zlato z Pekingu (Dr. LADISLAV HRIC, CSc., Astronomický ústav SAV, predseda AO na Slovensku)
Astronomická olympiáda (AO) si už našla na Slovensku svoje pevné postavenie, aj keď o nejakej dlhoročnej tradícii ešte nemôžeme hovoriť. Veď napríklad v susednom Poľsku už usporiadali 54 ročníkov svojej národnej astronomickej olympiády. My so svojimi 4 ročníkmi AO sme na Slovensku stále ešte len na začiatku, no mimoriadny úspech našich študentov v Číne na tohtoročnej 4. Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky (IOAA) nám dáva príležitosť pripomenúť si niekoľko momentov z minulých štyroch ročníkov jej organizovania. V roku 2006 sme v Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV podali projekt AO (LPP−0172−06) cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) a mali sme šťastie, že projekt bol schválený a agentúra nám v priebehu 4 rokov financovala organizovanie AO. Pôvodne sme zamýšľali organizovať AO len v rámci Slovenska, prípadne organizovať bilaterálne kolo spoločne s Českou republikou, no druhýkrát sme mali šťastie v roku 2007...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.