Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 29
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Trnavská univerzita vo svetle dejín (Ladislav Druga)
Pod týmto názvom sa pri príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity a 440. výročia narodenia Petra Pázmaňa, zakladateľa Trnavskej univerzity, v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 uskutočnila v aule Pázmanea Trnavskej univerzity medzinárodná vedecká konferencia. Pripravil ju Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Rektorátom Trnavskej univerzity a Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Záštitu nad konferenciou prevzala Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR, predseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Trnava.

Na konferenciu prijali pozvanie viacerí významní historici z európskeho regiónu. V programe bolo 36 príspevkov týkajúcich sa spoločenských podmienok v čase vzniku univerzity, jej histórie, vzdelávania a osobností, ktoré tu pôsobili, významu ustanovizne a diel v historickom kontexte, jej ohlasov v európskych súvislostiach a pod. Súčasťou konferencie bola vernisáž výstavy Trnavská univerzita v obrazoch a exkurzia kom plexom historických univerzitných budov, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj prezentácia slovenského prekladu životopisu zakladateľa Trnavskej univerzity od Bitskeyho Istvána: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis. Rok Trnavskej univerzity vyvrcholí 9. a 10. 11. 2010 na slávnostnej ceremónii pri hrobe zakladateľa Trnavskej univerzity kardinála Petra Pázmaňa v bratislavskom Dóme sv. Martina. Následne sa v Trnave uskutoční slávnostná akadémia, spojená s prezentáciou monografie Dejiny Trnavskej univerzity...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.