Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Slnečná aktivita august – september 2010 (Milan Rybanský)
Hoci sme aj v minulom čísle konštatovali, že slniečko sa prebudilo, stále platí: slnečná aktivita určovaná podľa slnečných škvŕn je nízka, ako môžeme vidieť aj na grafe priebehu. Wolfovo číslo dosahuje maximálne okolo 40. Jedna z ciest, ako poznať podstatu vzniku slnečných škvŕn a slnečnej aktivity vôbec, je zvyšovanie priestorovej rozlišovacej schopnosti. Táto v zásade závisí od priemeru objektívu ďalekohľadu podľa jednoduchej približnej formuly: ” = 12/d, kde d je priemer objektívu v centimetroch. Teda ďalekohľadom s priemerom objektívu 12 cm by sme teoreticky mali rozlíšiť 1”, čo na povrchu Slnka predstavuje okolo 700 km. Skutočnosť je však iná. Teoretické rozlíšenie podstatne znižuje tzv. „seeing“ – kmitanie obrazu následkom turbulentného prúdenia vzduchu. Poznáme najmenej tri spôsoby, ako seeing potlačiť. Sú to:
1. Pozorovanie iba v období nižšej turbulencie, alebo fotografovanie dlhších sérií snímok a dodatočný výber kvalitných obrázkov.
2. Umiestnenie prístrojov nad atmosférou, alebo aspoň vo veľkých výškach. V päťdesiatych
rokoch minulého storočia boli získané snímky škvŕn 30 cm ďalekohľadom, ktorý bol vynesený balónom do výšky 25 km, pričom sa dosiahlo takmer teoretické rozlíšenie – 0,5”. Takéto rozlíšenie dnes dosahujú prístroje SDO na obežnej dráhe permanentne.
3. Využitie adaptívnej optiky – t. j. optiky, ktorej vstupná plocha sa deformuje s veľkou rýchlosťou (okolo 0,05 s) tak, aby kompenzovala skreslenie spôsobené seengom.
V lete t. r. bol uvedený v horách východne od Los Angeles do prevádzky takýto nový zrkadlový ďalekohľad s priemerom 1,6 m. Deformátory plochy sú uložené v 349 bodoch zrkadla. Získané rozlíšenie je okolo 0,1”, čo je takmer teoretická hodnota (0,075”).

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.