Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 32
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

40 rokov SZAA (Text a foto: DANIELA RAPAVÁ)
Neskutočných 40 rokov uplynulo od vzniku Slovenského zväzu astronómov amatérov. Bol založený 19. 7. 1970 v Komárne z iniciatívy Ladislava Valacha, riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Sídlo zväzu bolo v Hurbanove, neskôr v Bratislave. Situácia sa po roku 89 začala komplikovať, podpora Ministerstva kultúry ochabovala, a tak sa zo Zväzu začal stávať „bezdomovec“. Nový domov od roku 1994 našiel pod záštitou Paľa Rapavého, ktorý je jeho dlhoročným sekretárom, vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Od svojho vzniku mal Zväz šiestich predsedov (L. Valach, M. Bélik, L. Košinár, S. Štefeček, R. Piffl, Z. Fischerová−Sobotková) a len hŕstka súčasníkov si pamätá jeho začiatky či ľudí, na ktorých práci Zväz stál. Aj toto bolo cieľom pracovných osláv 10. – 12. 9. 2010, pripomenúť si ľudí, udalosti, úspechy i peripetie, ale aj zamyslieť sa na ďalším smerovaním...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.