Kozmos 2010/6

This is a SEO version of Kozmos 2010/6 Page 35
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ebicykel Slovenských Astronómov (Marek Pizúr)
Znova uplynul rok a Hvezdáreň v Partizánskom má za sebou ďalší úspešný ročník Ebicykla slovenských astronómov, alebo skrátene ESA. Podobnosť s inou organizáciou je čisto náhodná. Ebicykel bol v poradí už 17. ročníkom a dostal podtitul „Nesmírna Odysea 2010“. Celá cyklistická výprava sa tento rok rozhodla obliehať astronomické zariadenia v Čechách a na Morave. Aj z tohto dôvodu sa stala najdlhšou v celej histórii, pretože tí najvytrvalejší museli zvládnuť trasu dlhú vyše 750 kilometrov. Vekové zloženie účastníkov bolo pestré a pohybovalo sa od 18 až do 57 rokov...

Nový slnečný ďalekohľad na umelom ostrove v jazere Big Bear
Astronómia Euroázie: Turecko
Je tmavá energia iba ilúziou?
Přichází zlatý věk neutrinové astronomie
Trnavská univerzita vo svetle dejín

FlippingBook page flip extension for Joomla.