Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Prstence planét – archív dávnych impaktov? (New Science)
Dva tímy objavili zvláštnosti prstencov Jupitera a Saturna. Tím z Inštitútu SETI v Kalifornii analyzoval snímky Jupiterových prstencov, ktoré získali sonda Galileo v 90. rokoch minulého storočia a sonda Horizon v roku 2007. Objavili prstenec, ktorý nebol plochý, ale pripomínal skôr rotujúci „mound“. (Moundy sú oblé, pokrútené pahorky z navŕšenej hliny, monumenty nad hrobmi významných indiánskych náčelníkov v Severnej Amerike.) V rovnakom čase tím z Ithaca University objavil na snímkach z Cassini podobne vyduté, do striešky sformované prstence aj pri Saturne...

Kepler: hviezdy s najväčším počtom exoplanét (NASA Press Release)
Ak má hviezda exoplanétu, potom s pravdepodobnosťou 1:5 má najmenej jednu ďalšiu. K tomuto záveru dospeli vedci z tímu, ktorí analyzujú korisť z vesmírneho ďalekohľadu Kepler po prvých mesiacoch. Pritom vychádzajú iba z možností dnešných ďalekohľadov. Väčšina novoobjavených exoplanét krúži okolo materských hviezd po veľmi tesných obežných dráhach. Aj preto, lebo najbližšie planéty sa detegujú najľahšie...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.