Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 11
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Bude Zem vyzerať ako Venuša? (Scientific American)
Jednou z najväčších zvláštností našej Slnečnej sústavy je rozdielnosť atmosfér na jej telesách.
Zem a Venuša majú porovnateľnú veľkosť i hmotnosť. Tlak na povrchu Venuše však dosahuje hodnoty porovnateľné s dnom pozemských oceánov v hĺbke 1 000 metrov. Hrubá atmosféra CO2 vytvára skleníkový efekt, takže na povrchu sa teploty pohybujú okolo 460 °C. Mesiace Callisto a Titan sú čo do veľkosti skoro rovnaké telesá, ale atmosféra Titanu, v ktorej dominuje dusík, je hustejšia ako atmosféra Zeme, zatiaľ čo Callisto v podstate atmosféru nemá. Keby sme vedeli, čo tieto rozdiely spôsobuje, možno by sme pochopili, prečo sa na Zemi hemží život, zatiaľ čo ostatné terestrické planéty sú mŕtve...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.