Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 16
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Zrod planetárnej sústavy (SEEDS Press Release)
Hviezdy sa formujú v kolabujúcich prachoplynových mračnách. Materiál, ktorý gravitácia hviezdy nezachytila, sa formuje do hustých, plochých diskov, krúžiacich okolo materskej hviezdy. V diskoch sa vytvárajú zhustky hmoty nabaľujúce okolitý materiál. Okolo zhustkov s najväčšou hmotnosťou sa časom sformujú planéty a celá plejáda menších telies...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.