Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 17
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Herschel: menej tmavej hmoty, viac hviezd (Herschel Press Release)
Snímka, ktorú vidíte, bývala nepatrným fliačikom na oblohe, ktorú astronómovia pomenovali „Lockmanovou dierou“. Nachádza sa v súhvezdí Veľkého voza. Lockmanova diera je vzhľadom na polohu priam ideálnou oblasťou na pozorovanie galaxií vo vzdialenom vesmíre, pretože pozorovanie iba minimálne sťažuje žiarenie objektov v popredí. Prístroj SPIRE na palube vesmírneho ďalekohľadu Herschel objavil v Lockmanovej diere množstvo starých galaxií. Skoro každá svetelná škvrnka je galaxiou. Bezmála všetky sa sformovali pred 10 až 12 miliardami rokov. Každá galaxia obsahuje niekoľko miliárd hviezd. Modrá, zelená a červená farba reprezentujú 3 ďaleké infračervené vlnové dĺžky: 250, 350 a 500 mikrometrov. Galaxie, ktoré sa javia ako biele, majú na všetkých troch vlnových dĺžkach rovnakú intenzitu. Práve v nich sa formuje najviac hviezd...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.