Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 18
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

M 82: rozličné zdroje hviezdneho vetra (SUBARU Press Release)
Ďalekohľad SUBARU sa prekonáva. Je veľký, kvalitný, vybavujú ho dômyselnými prídavnými prístrojmi. Množstvo významných objavov dosiahnutých týmto ďalekohľadom súvisí aj s dôvtipom a vedeckou intuíciou tímov, ktoré si volia na overenie svojich hypotéz a teórií vhodné ciele. V tomto prípade si medzinárodný tím vytipoval galaxiu M 82, známu veľkým počtom mladých, búrlivých hviezd, vymetajúcich okolie silnými hviezdnymi vetrami...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.