Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 34
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Deň detí s astronómiou 2011 (Renáta Kolivošková)
Obdobie detstva, to je bezstarostnosť a nezabudnuteľné chvíle, ktoré prežívame so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Medzinárodný deň detí môže tiež patriť k takýmto výnimočným chvíľam, a naše ratolesti sa naň tešia, ak ho môžu stráviť inak ako ostatné bežné dni v roku. To bola vhodná príležitosť aj pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove...

Návšteva v AsÚ SAV v Tatrách (Slavomír Beňo)
Pred koncom štúdia a pred záverečnou maturitnou skúškou sme ako poslucháči pomaturitného štúdia astronómie absolvovali odbornú exkurziu na pracoviskách Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Pomaturitné štúdium astronómie (PŠA) je dvojročné kvalifikačné štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove, realizované v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Miestnou organizáciou Slovenského zväzu astronómov amatérov v Hurbanove...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.