Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 36
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Vedec telom i dušou (Zhováral sa Štefan Kürti)
Tajomstvá vesmíru začal spoznávať v rovnakom čase ako abecedu a astronómia sa stala jeho koníčkom na celý život, nie však živobytím. Dlhé roky zasvätil výskumu meteorov, dnes však sleduje prelety umelých družíc. Pozoruje, zaznamenáva a analyzuje rovnako precízne artefakty z doby kamennej, ako i pohyb družíc na obežnej dráhe. Trpezlivý, vytrvalý a bystrý pozorovateľ, vedec telom i dušou. Marco Langbroek.
Mesto Leiden je sídlom najstaršej univerzity v Holandsku. Pôsobilo tu viacero významných fyzikov vrátane laureátov Nobelovej ceny a istý čas tu prednášal i Albert Einstein. Leiden je aj tvojím rodiskom i domovom. Hoci si absolventom tunajšej univerzity, neskončil si prírodovedný odbor, ale humanitný. Čo si vyštudoval a čo je tvojím zamestnaním?
Som archeológ so zameraním na staršiu dobu kamennú, čo je vlastne skúmanie našich najstarších predkov. Predstavte si napr. pračloveka s kamennou sekerou. Promoval som a následne získal titul PhD na tunajšej univerzite, neskôr som pracoval ako archeológ v inštitúcii zabezpečujúcej archeologický výskum pre dve mestské samosprávy. V súčasnosti som výskumným pracovníkom VU Univerzity v Amsterdame (Vrije Universiteit). Mimochodom, dnes mierne ošarpaná veľká biela budova, v ktorej žil Ehrnefest, u ktorého býval i Einstein počas tunajšieho pobytu, sa nachádza neďaleko od môjho domu, rovnako ako i Leidenské observatórium. Observatórium je vzdialené asi 300 metrov...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.