Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 4
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Obálka
Hubblov vesmírny ďalekohľad vypustili 24. apríla 1990. Na počesť 21. výročia vypustenia namierili astronómovia zo Space Institute v Baltimore oči HST na mimoriadne fotogenický pár interagujúcich galaxií Arp 273. Disk väčšej galaxie UGC 1810 sa rozpadá pod vplyvom gravitácie menšej galaxie UGC 1813. Snímku poskladali zo záberov širokouhlej kamery v decembri 2010. Tri filtre umožnili zachytiť široké rozpätie vlnových dĺžok pokrývajúcich ultrafialovú, modrú a červenú oblasť spektra.

Koniec sveta nebude!
Astronomický kalendár 2012 – o 10 dní presahuje Mayský kalendár!
Autor: Mgr. Ladislav Druga
V týchto dňoch vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove Astronomický kalendár na rok 2012. O 10 dní presahuje Mayský kalendár, pretože veľká perióda Mayského kalendára sa má skončiť v deň letného slnovratu 21. 12. 2012, na ktorý Mayovia predpovedali „očistenie“ civilizácie. Do konca roka 2012 teda zostáva ešte 10 dní. Katastrofický scenár o konci sveta sa najčastejšie zmieňuje o tom, že Zem roztrhá mimoriadna konjunkcia alebo sa zrazí s planétou Nibiru, prípadne ju spáli Slnko. Podobné konjunkcie, slnečná aktivita alebo predpovede zrážok s neznámymi planétami sa však vyskytli už aj v minulosti viackrát, takže koniec sveta ani v roku 2012 nehrozí. Astronomický kalendár, ktorý vydáva Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove už jedno štvrťstoročie (od roku 1987), uvádza aj na rok 2012 bohaté informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východoch a západoch Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných
139 rokov nameraných v Hurbanove ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná najnovšími farebnými fotografiami hmlovín, galaxií a hviezdokôp, získaných vesmírnymi ďalekohľadmi HST a Spitzer. (Cena: 2,99 €)

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.