Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 42
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Expedícia na pozorovanie meteorov LYRIDY 2011 (RNDr. Zdeněk Komárek)
V dňoch 20. – 24. apríla 2011 usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach jarnú expedíciu na chatu na Kamenec nad Zemplínskou Šíravou pre členov nášho ATM (Astro Team Michalovce) zameranú najmä na pozorovanie meteorov z roja Lyridy. Na expedícii sa zúčastnili 4 členovia ATM a dvaja pracovníci hvezdárne. Počasie bolo slnečné a teplé, a tak nám tento veľkonočný čas vyšiel na pozorovanie počas troch nocí zo štyroch. Získali sme takmer 150 záznamov o prelete meteorov. Venovali sme sa aj príprave našich súťažiacich na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach, ich zaučovaniu v pozorovaní meteorov a zdokonaľovaniu v poznávaní oblohy...

Úspešná práca SOČ (Zdeněk Komárek)
Dlhoročný člen astronomického krúžku pre stredoškolákov pri Hvezdárni v Michalovciach (tzv. ATM = Astro Team Michalovce) Michal Štefančík (na snímke) vytvoril u nás v rokoch 2009 – 2010 prácu Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorej konzultantom bol pracovník menovanej hvezdárne. S touto prácou SOČ sa na jar 2011 umiestnil v krajskom kole na 1. mieste a v celoštátnom kole obsadil 2. miesto. Ide o program nazvaný WIMPS (WIndows Meteor Processing Software) na spracovanie vizuálnych pozorovaní meteorov, ktorý i graficky zobrazí výsledky pozorovaní. Umožní ich potom aj exportovať vo formáte html, alebo txt. Program bol vyvinutý pod programovým prostredím Delphi 7 a plynulo funguje aj pod 64−bitovým systémom Windows 7. Obsahuje asi 15 000 riadkov zdrojového kódu a niekoľko interaktívnych databáz. Celý program (zatiaľ okrem „Helpu“) je v anglickom jazyku a je náhradou za zastaraný program IMOPROT napísaný pod operačným systémom MS DOS. Program si môžete stiahnuť na adrese:http://www.ulozto.sk/8948874/wimps−zip
Stiahnutý súbor wimps.zip rozbaľte a zložku WIMPS preneste/nakopírujte napr. do „Program files“

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.