Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 5
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Párik veľmi chladných hnedých trpaslíkov (ESP Press Release)
Hnedý trpaslík, zložka „hnedej dvojhviezdy“, je (možno) vôbec najchladnejšou hviezdou. Jeho teplota nie je vyššia ako čerstvo zaliaty čaj. Hviezdu s takým chladným povrchom doteraz neobjavili. Ak sa jeho fyzikálne vlastnosti potvrdia, na svete bude objekt, ktorý vyplní medzeru medzi chladnými malými hviezdami a veľkými horúcimi planétami. Hnedý trpaslík je nevyzretá, degenerovaná hviezda: jeho nízka hmotnosť neumožňuje zapálenie jadrových reakcií v jadre. Hnedý trpaslík CFBOSIR 1458+10B je čo do svietivosti slabšou zložkou „hnedej dvojhviezdy“, vzdialenej iba 75 svetelných rokov od Zeme. Najchladnejšia, akú doteraz objavili...

Červení obri podľa ďalekohľadu Kepler (Nature)
Červení obri sú hviezdy, ktoré už spálili vodíkové palivo v jadrách. V tejto fáze spaľujú vodík zo svojich obálok. Na sklonku tejto fázy začne v jadre prebiehať aj fúzia hélia. Vedci donedávna nedokázali tieto tri také rozdielne fázy rozlíšiť. Vedci z University of Sydney (Austrália) využili mimoriadne presnú fotometriu vesmírneho ďalekohľadu Kepler, pomocou ktorej merali oscilácie niekoľkých stoviek červených obrov. Technika asteroseizmológie umožnila vedcom roztriediť červených obrov do dvoch základných skupín: červených obrov spaľujúcich vodík v obálke a červených obrov, ktorí už fúzujú v jadre hélium. V prvom prípade periodické vzdutie povrchu trvá 50 sekúnd, v druhom 100 až 300 sekúnd...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.