Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 7
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Oceán na Titane? (NASA Press Release)
Obežná dráha Titanu i jeho rotácia nezodpovedajú vlastnostiam kompaktného, pevného telesa. Vyplynulo to z analýzy údajov, ktoré dodáva sonda Cassini. Teplota na povrchu Titanu kolíše okolo mínus 179 °C napriek tomu, že ho obaľuje hustá, na dusík bohatá atmosféra. V atmosfére objavili tisíce rozličných typov organických molekúl. Na mesiaci funguje aj čosi ako (neuzavretý?) metánový cyklus...

Atmosféru Titanu mohli doviezť kométy (University of Tokio Press Release)
Prečo má Titan takú hustú atmosféru? Ako vznikla? Japonskí vedci sa nazdávajú, že ju vytvorili kométy počas veľkého bombardovania pred 4 miliardami rokov. Podľa starších modelov mala byť atmosféra
Titanu produktom sopiek. Planetológovia však takú možnosť vylúčili (pozri článok Oceán na Titane), pretože mesiac určite neprešiel horúcim štádiom. Urobili pokus: v laboratóriu vystavili vodu a čpavok, materiály, ktoré prevládali na mladom Titane, laseru. Vznikol dusík, plyn ktorý v atmosfére mesiaca dominuje.

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.