Kozmos 2011/4

This is a SEO version of Kozmos 2011/4 Page 9
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Enceladus: prírodná elektráreň vo svete Saturna (Cassini Press Release)
Podľa najnovších údajov infračerveného spektroskopu na sonde Cassini z trhlín okolo južného pólu uniká do okolitého priestoru veľké množstvo tepla. Procesy, ktoré generujú fontány, uvoľňujú bezmála 16 gigawattov energie. Výkon tejto elektrárne sa vyrovná 20 veľkým elektrárňam, ktoré spaľujú uhlie. Enceladus uvoľňuje o magnitúdu viac energie, ako sa pôvodne predpokladalo...

Bude Zem vyzerať ako Venuša?
Exoplanéta ako zo sci-fi
Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu
Špagety a huby

FlippingBook page flip extension for Joomla.