Vedecko-výskumné a pozorovateľské oddelenie

Prečítané: 18590x

prístrojVykonáva a koordinuje pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť hvezdární SR v oblasti slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, premenných hviezdach príp. iných odborov. Rieši vlastné výskumné úlohy v oblasti slnečnej fyziky, meteorov i exoplanét a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií doma i v zahraničí. Organizuje a koordinuje celoslovenské a medzinárodné podujatia. Vykonáva poradenskú činnosť inštitúciám a záujemcom, ktorých činnosť súvisí s odborno-pozorovateľským a výskumným poslaním oddelenia. Nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí za účelom výmeny astronomických informácií, odborných stáží, organizovania expedícií a pod.

 

Prístroje vedecko-výskumného a pozorovateľského oddelenia

Pozorovanie astronomických úkazov

 

 

 

 

prístroj

 

 

 

 

 

 

Adresa: Komárňanská 137 tel: 00421/357 60 24 84

947 01 Hurbanovo fax: 00421/357 60 24 87

Slovenská republika

 

RNDr. Ivan Dorotovič, Csc.; ivan.dorotovic_@_suh.sk; 00421/352 45 11 15

Igor Kuvik; igor.kuvik_@_suh.sk; 00421/352 45 11 18

Mgr. Peter Dolinský; peter.dolinsky_@_suh.sk; 00421/352 45 11 26

Eleonóra Hodálová; eleonora.hodalova_@_suh.sk; 00421/352 45 11 14

RNDr. Ladislav Pastorek; ladislav.pastorek_@_suh.sk; 00421/352 45 11 16

 

Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak "_" pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.