Pracovníci SUH

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefónne číslo Faxové číslo Mesto Štát
Mgr. Marián Vidovenec Generálny riaditeľ 00421/352 45 11 01 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
Irena Laczová asistentka riaditeľa 00421/352 45 11 02 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. Vedúci odborno-pozorovateľského oddelenia 00421/352 45 11 15 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
Bc. Drahoslava Výbochová Vedúca odborno-metodického a popularizačno-vzdelávacieho oddelenia 00421/352 45 11 11 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
Anna Lovászová Vedúca hospodársko-správneho oddelenia 00421/352 45 11 05 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
František Takács vedúci oddelenia ÚMOD 00421/352 45 11 13 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
Mgr. Adrián Takáč múzejník 00421/352 45 108 00421/35 7 60 24 87 Hurbanovo SR
Mgr. Eduard Koči vedúci edičného a informačného oddelenia 00421/352 45 11 07 00421/357 60 24 87 Hurbanovo SR
Redakcia KOZMOS Konventná 19, 811 03 Bratislava Bratislava SR
Michal Ač Šéfredaktor časopisu KOZMOS 00421/907 245 355 Bratislava SR