Prístroje a pozorovací program


 
 
Pozorovania a výskumná práca v odborno-pozorovateľkom oddelení SÚH v Hurbanove sú orientované najmä na oblasť slnečnej fyziky (slnečné škvrny, chromosferické erupcie, protuberancie, spektrum slnečnej fotosféry, úplné zatmenia Slnka). V oblasti Hurbanova je zvyčajne okolo 300 dní v roku, keď je možné pozorovať Slnko.

Prístroje: 
1. Refraktor Coudé, D(priemer objektívu) / f(ohnisková vzdialenosť objektívu) je 15/225 cm - pozorovanie slnečnej fotosféry
2. Spektrohelioskop s celostatom Haleho typu, D/f je 10/500 cm, optická mriežka s 628 vrypmi/mm, ohnisková vzdialenosť  kolimátora a kamerového zrkadla je 385 cm - pozorovanie chromosferických erupcií
3. Lyotov koronograf, D/primárne ohnisko/efektívne ohnisko je 10/125/375 cm - pozorovanie protuberancií
4. Horizontálny slnečný ďalekohľad so spektrografom Jenschovho typu (HSĎS), D/f je 50/3500 cm, optická mriežka s 632 vrypmi/mm, ohnisková vzdialenosť  kolimátora a kamerového zrkadla je 965 cm - pozorovanie spektier fotosféry Slnka


 

Historická budova SÚH

Ďalekohľad R- Coudé 150/2250 mm (refraktor)

Budova Horizontálneho slnečného ďalekohľadu so spektrografom (HSĎS)

Zrkadlá coelostatu na veži HSĎS

Optická mriežka spektrografu


 

     Objektív slnečného ďalekohľadu 50/3500 cm

Štrbina spektroheliografu

Kolimátor (vľavo) a kamerové zrkadlo

H-variometer pre registráciu magnetického poľa Zeme

Záznam z H-variometra 


 

     Spektrohelioskop

 

Pozorovacia miestnosť spektrohelioskopu

Heyde kupola s koronografom

Koronograf 100/1200 mm

Slnečné hodiny

Fotogaléria z dňa otvorených dverí 10. 6. 2007 pri príležitosti
Medzinárodného heliofyzikálneho roka - IHY
Slovenský výbor IHY .