Pokyny autorom

Časový rozsah pre prehľadové referáty je 35 min. + 5 min. diskusia a pre krátke referáty 18 + 2 min. diskusia.

Vzhľadom na to, že na seminári bude prítomných niekoľko kolegov/kolegýň, ktorí/ktoré nerozumejú po slovensky/česky,

prosíme podľa možnosti pripraviť prezentáciu v angličtine a prednášať podľa rozpisu v programe vo svojom rodnom jazyku

(ak Vám však nevyhovuje príprava prezentácie v angličtine, môžete ju mať samozrejme pripravenú vo svojom rodnom jazyku).

Posterové prezentácie: poster prosíme pripraviť vo svojom rodnom jazyku, vo veľkom rozlíšení (akoby pre tlač),

uložiť to treba vo formáte PDF. Súbor PDF prosíme poslať/zdielať na úložisku najneskôr do 16. 10., potom to dočasne budeme

zdielať na stránke seminára. Počas seminára, v utorok poobede je plánovaná taktiež krátka prezentácia 5 minút na jeden poster.

 

Z referátov prednesených na seminári SÚH pripraví WWW stránku s prezentáciami a vydá Zborník prezentácií na CD/DVD.

Nie je teda potrebné pripraviť článok vo formáte obvyklom pre zborník, iba odovzdať prezentáciu vo formáte PDF,

doplnenú ľubovoľnými audiovizuálnymi súbormi

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s Vami a ostávame so srdečným pozdravom.


      Ivan Dorotovič                                                           Marián Vidovenec
predseda organizačného výboru                                  generálny riaditeľ SÚH

Hurbanovo, 7. októbra 2020