Úvod

Dôležité upozoronenie: vzhľadom na opatrenia ÚVZ súvisiace so šírením sa ochorenia COVID-19 a obmedzenie organizácie hromadných podujatí bude 25. slnečný seminár organizovaný v online podobe.

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 25. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční  online formou v dňoch 20. - 22. októbra 2020.