Zborník referátov z 24.CSS

Zborník referátov z 24. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky neboli recenzované ani redakčne upravované. Za vecnú a jazykovú správnosť referátov, ako aj korektnosť interpretácií výsledkov, zodpovedajú samotní autori. Jednotlivé články sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené poradové číslo článku podľa zostavenia zborníka referátov publikovaného na DVD (ISBN: 978-80-89998-01-2).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty. Pri mnohých referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka!

  

O B S A H

  

01 - E. Marková100 let ČAS a Sluneční sekce

 

02 - P. KotrčVzpomínka na Dr. Václava Bumbu

 

03  A. Kučera: Slnko - nový pohľad z kozmu

 

04 - D. Utz , O. Kühner, J. I. Campos Rozo, K. Krikova, S. Hofmeister and international collaboratorsCurrent status report of the Austrian High Resolution Solar Physics Group

 

05 J. I. Campos Rozo, D. Utz,A.Veronig, S. Vargas DominguezModelling the solar photospheric plasma and magnetic field dynamics during the emergence of AR 11190

 

06 - M. Benko, H. Balthasar,P. Gömöry, C. Kuckein, J.  JurčákČasový vývoj vektorového magnetického poľa slnečnej škvrny

 

07 M. Sobotka Novinky ve výzkumu slunečních skvrn III

 

08 - H. Mészárosová, J. Rybák, P. GömörySpolečné chování atmosféry a cylindrických (E)UV vln nad  umbrou sluneční skvrny

 

09 - C. E. Fischer, R. Rezaei: Magnetic flux emergence followed by magnetic flux cancellation in the quiet-sun observed with the Interferometric BIdimensional Spectrometer (IBIS) 

  

10 - E. Dzifčáková, A. Zemanová, J. Dudík, Š. MackovjakEfekt netermálnych distribúcií elektrónov na SDO/EVE spektrá erupcie

  

11 - J. Karlovský, V. Karlovský: Analýza  slnečnej erupcie z 18. júla 2016

 

12 - J. Karlovský, V. KarlovskýAnalýza slnečných erupcií z 27. 3. a 3. 4. 2017

 

13 - L. Kashapova, A. Lysenko, S. Lesovoi, H. HudsonPossible mechanisms of hard X-ray and microwave emission of occulted solar flares

 

14 - M. Varady, Z. Moravec, J. KašparováModelování chromosférických rentgenových zdrojů ve vícevláknových konvergentních erupčních smyčkách

 

15 - A. BerlickiObservations and modelling of the UV and optical compact bursts in solar atmosphere


16 - 
M. Karlický, A. Zemanová, J. Dudík, K. RadziszewskiZaujímavé rádiové vzplanutie a padajúca bublina plazmy v EUV

 

17 - J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, J. Kavka, J. Koza, M. Kozák, A. Kučera, P. Schwartz, S. Tomczyk, S. Sewell, G. Capobianco, S. Fineschi, M. Temmer, V. PoschRotácia chladnej plazmy v tornádu podobnej proruberancii z 13. júla 2014: skutočný pohyb alebo len zdanlivý efekt?

 

18 - I. Dorotovič, J. Karlovský,V.KarlovskýVybrané slnečné rádiové vzplanutia v rokoch 2016-2017 registrované rádiovými spektrometrami v Hurbanove a v Hlohovci

 

19 - N. Muratova, A. Muratov, L. Kashapova, A. Berlicki: The first results of solar observations with the new radiospectropolarimeter (SSMD)

 

20 - J. Koza, J. Rybák, P. Gömöry, M. KozákPríznaky horúcej plazmy v pokojnej protuberancii pozorovanej v čiare He I D3

 

21 - M. Bodnárová, P. Schwartz, P. Heinzel: Určovanie hmotnosti pokojných protuberancií

 

22 - M. Zapiór: Reconstruction of a helical prominence in 3D from IRIS spectra and images 

 

23 - P. Schwartz, S. J. Gonzales Manrique, J. Koza, P. Gömöry, J. Rybák, A. Kučera, P. Heinzel, H. Balthasar, C. Kuckein, M. Verma, J. Jenkins, D. LongModelovanie aktívnych filamentov pri podmienkach bez lokálnej termodynamickej rovnováhy pozorovaných v spektrálnej čiare H_alpha pomocou dvojdimenzionál-neho modelu tokových trubíc

 

24 - M. Bárta, P. Jelínek, D. UtzVýpočty rovnovážných magneto-hydrostatických konfigurací ve sluneční atmosféře pro koronální seismologii

 

25 - T. Barata, S. Carvalho, I. Dorotovič, F. J. G. Pinheiro, A. Garcia, J. Fernandes,  A. M. LourençoAutomatic detection of chromo-spheric plages in the Coimbra Observatory spectroheliograms

 

26 - A. Mora, I. Dorotovič, A. Coelho, R. Pires, R. Ribeiro, J. RybákGradient Path Labeling method used to refine the solar corona differential rotation profile

 

27 - I. Dorotovič, M. RybanskýDiferenciálny rotačný profil slnečnej koróny určený pomocou metódy krížovej korelácie

 

28 - R. Barsa, S. Kaniansky, J. Mäsiar: Úplné zatmenie Slnka 2017 a spracovanie koróny pomocou dostupných softvérov

 

29 - I. Dorotovič, L. PastorekÚplné zatmenie Slnka 2017 – Columbia (MO, USA)

 

30 - F. Valach, P. Hejda, M. Revallo, J. BochníčekAký je mechanizmus extrémnych magnetických porúch v stredných šírkach?

 

31 - O. V. Dudnik, Y. M. ZanimonskiyPeculiar properties in the behavior  of energetic charged particles and in total electron content variations during geomagnetic storm on March 17, 2013

32 - M. JarošováKozmické počasie versus počasie na Zemi

 

33 - P. Kalenda, I. Wandrol, K. Frydrýšek, V. Kremlík: Sluneční aktivita a akumulace energie v kůře rozhoduje o klimatu na Zemi

 

34 - P. Kalenda, P. Pintr, V. MikulaOdhad hmotnosti IX. planety na základě sluneční aktivity

 

35 - P. Gömöry a EST tímEurópsky slnečný ďalekohľad

 

36 - M. Bárta, I. Skokič, R. Brajša a kolektiv českého uzlu Evropského regionálního centra ALMAVývoj Solar ALMA Observing Mode 2014-2017: Cíle, průběh, výsledky a česká účast na projektu   

 

37 - N. Muratova, A. BerlickiDiagnostics possibilities of the solar atmosphere with ALMA interferometer

 

38 - P. KotrčMěření slunečního kontinua ve viditelné oblasti spektra

 

39 - M. ExnerováSluneční patrola

 

40 - M. ZapiórThe Analemma - the rhythm of the Sun

 

V DVD-verzii Zborníka referátov sú uverejnené aj (takmer všetky) prezentácie pripravené autormi pre prezentovanie svojich príspevkov počas seminára, kde sú v niektorých prípadoch pripojené aj animácie.

Články uverejnené na tejto stránke a prezentácie na DVD je možné využiť len na študijné účely!