Pokyny autorom

Časový rozsah pre prehľadové referáty je 43 min. + 7 min. diskusia a pre krátke referáty 22 + 3 min. diskusia.

Vzhľadom na to, že na seminári bude prítomných niekoľko kolegov, ktorí nerozumejú po slovensky/česky,

prosíme podľa možnosti pripraviť prezentáciu v angličtine a prednášať podľa rozpisu v programe vo svojom rodnom jazyku

(ak Vám však nevyhovuje príprava prezentácie v angličtine, môžete ju mať samozrejme pripravenú vo svojom rodnom jazyku).

 

Posterové prezentácie: poster prosíme pripraviť vo formáte na šírku, s maximálnym rozmerom 135 cm (šírka) x 85 cm (výška).

Počas seminára, v utorok poobede, je plánovaná taktiež krátka prezentácia 10 minút na jeden poster.

 

Z referátov prednesených na seminári SÚH pripraví WWW stránku s prezentáciami a vydá Zborník prezentácií na CD/DVD.

Nie je teda potrebné pripraviť článok vo formáte obvyklom pre zborník, iba odovzdať prezentáciu vo formáte PDF,

doplnenú ľubovoľnými audiovizuálnymi súbormi

Tešíme sa na stretnutie s Vami a ostávame so srdečným pozdravom.


      Ivan Dorotovič                                                           Marián Vidovenec
predseda organizačného výboru                                  generálny riaditeľ SÚH

Hurbanovo, 11. mája 2022