Vedecký organizačný výbor seminára

Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena DzifčákováAstronomický ústav AV ČR Ondřejov; Peter GömöryAstronomický ústav SAV Tatranská Lomnica; Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV, Hurbanovo.