Finančné zabezpečenie (2)

Registračný poplatok: ................................................................................................................................... 60,00
                            - znižený RP pre pracovníkov hvezdární SR, študentov univerzít a doktorandov ........ 30,00 € 
(organizačné náklady, programové materiály seminára, Zborník referátov a poznávacia exkurzia)

Ubytovanie: v hoteli Magnólia v:

- jednolôžkovej izbe ....................... 55,00 €/noc/osoba .............  220,00 €/seminár/osoba

- dvojlôžkovej izbe  ....................... 35,00 €/noc/osoba .............  140,00 €/seminár/osoba (ak sú obsadené obidve lôžka)                                                                                    55,00 €/noc/osoba ............ 220,00 €/seminár/osoba (ak je obsadené jedno lôžko)

Miestny poplatok:     1,50 €/noc/osoba ...............   6,00 €/seminár/osoba

 

Poznámka: účastníkom seminára z hvezdární SR hradí SÚH len izbu s obidvomi obsadenými lôžkami.

 

Strava na celý pobyt  [4 x (R-O-V)]: ................................................ 4 x 24,50 = 98,00 €                                                                                                                                                        

<Príplatok na stravu ................................................ 10,80 /deň .................. 43,20 €/seminár
(nad rámec výšky náhrad celodenného stravného - *tento príplatok platia len účastníci, ktorým SÚH hradí stravné)>
Príplatok na slávnostnú večeru:
................................................... 12,00
(zaplatia účastníci pri prezentácii)

 

CELKOVÁ PLATBA prijatá od: 1. pracovníka hvezdárne SR: registračný poplatok 30,00 €, príplatok na stravu (nad rámec výšky náhrad celodenného stravného) 43,20 € a príplatok na slávnostnú večeru 12,00 €. SPOLU: 85,20 €.

2. študenta univerzity/doktoranda: registračný poplatok 30,00 €,  cena ubytovania podľa typu a obsadenosti izby, strava na celý pobyt 98,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 12,00 €.

3. pracovníka AsÚ SAV / AV ČR, GfÚ SAV / AV ČR, univerzity v SR a ČR, SHMÚ / ČHMÚ, hvezdárne ČR a iného účastníka, na ktorého sa nevzťahujú body 1. a 2.: registračný poplatok 60,00 €, cena ubytovania podľa typu a obsadenosti izby, strava na celý pobyt 98,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 12,00 €.

 

Uvedené finančné náklady súvisiace s účasťou na seminári by sa už nemali zmeniť do termínu podujatia!!!

 

Upozorňujeme účastníkov seminára, aby všetky skutočnosti týkajúce sa pobytu na seminári (napr. požiadavky na ubytovanie a stravu) uviedli najneskôr v druhej návratke (v máji 2022), aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a aby organizátori mohli všetko včas zabezpečiť.