Zborník referátov z 22.CSS

Zborník referátov z 22. celoštátneho slnečného seminára

 

Texty a obrázky rukopisov sú zverejnené bez jazykovej úpravy, len s malou grafickou úpravou (takmer tak ako boli zaslané autormi). Pri každom príspevku je uvedené poradové číslo článku podľa zostavenia zborníka referátov publikovaného na CD                                                 (ISBN: 978-80-85221-80-0).

Adresy elektronickej pošty v jednotlivých príspevkoch sú upravené (je vložená medzera pred znak @), aby bolo znížené riziko ich zneužitia na posielanie nevyžiadanej pošty. Pri mnohých referátoch je uvedený iba abstrakt, pretože neboli dodané príspevky do zborníka!

  

O B S A H

  

01 - A. Kučera: Slnečná fotosféra

 

02 - D. Utz, J.C. del Toro Iniesta, L. Bellot Rubio, J. Jurcak, A. Hanslmeier, S. Thonhofer, I. Piantschitsch, B. Lemmerer: Small scale photospheric upflows and their evolution with time

 

03  M. Bodnárová, D.Utz, J. Rybák: Dynamika jasných bodov v G-páse

 

04 - L. Pastorek: 24. slnečný cyklus


05
V. Karlovský: Slnko ako chaotický atraktor 

 

06 - R. Getko: The mid-term periodicities in sunspot data from cycle 19 

 

07 M. Lorenc, I. Dorotovič, M. Barandas, J. M. Fonseca: Fotometria slnečných škvŕn v závislosti od zmien magnetického poľa

 

08 - I. Dorotovič, J.L. Lousada, J.C. Rodrigues, V. Karlovský: Vplyv slnečnej aktivity na rast a hustotu drevnej hmoty borovíc 

 

09 - A. Falcão, J. da Silva, I. Dorotovič: Visualization and assisted detection

of correlations in solar time-series

 

10 - J. Koza: Nové poznatky z výskumu slnečnej chromosféry

 

11 - M. Sobotka, M. Švanda, J. Jurčák, P. Heinzel, D. Del Moro, F. Berrilli: Ohřev chromosféry akustickými vlnami

 

12 - J. Dudík: Slnečné erupcie: Imaging, spektroskopia, stereoskopia a magnetická topológia

 

13 - P. Kotrč, M. Bárta, V. Šebelík, J. Žák, W. Pötzi: Vedlejší erupční vlákna objevena ve filtrogramech H-alfa 

 

14 - E. Marková, P. Heinzel: Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku

 

15 - P. Kotrč, M. Bárta, V. Šebelík, J. Žák, J. Kuprjakov: Kinematika pohybu plazmy v erupci ze 7. června 2011


16 - 
J. Dudík, G. Del Zanna, E. Dzifčáková, H.E. Mason, L. Golub: Prechodová oblasť pozorovaná prístrojom IRIS: Diagnostika z čiar Si IV a O IV

 

17 - E. Dzifčáková: Vplyv nemaxwelovských k-distribúcií elektrónov na excitačný a ionizačný stav v plazme

 

18 - Š. Mackovjak, E. Dzifčáková, J. Dudík: DEM analýza a ne-maxwellovské kappa distribúcie

 

19 - J. Lörinčík, Š. Mackovjak, E. Dzifčáková, J. Dudík, P. Kotrč, A. Zemanová, F. Fárník: Analýza Hinode/EIS dát a diagnostika parametrov plazmy v slnečnej koróne

 

20 - P. Schwartz, W. Curdt, S. Gunár, P. Heinzel: NLTE modelovanie jemnej štruktúry protuberancie pomocou Lymanových spektrálnych čiar vodíka

 

21 - I. Dorotovič, M. Lorenc, M. RybanskýRotácia Slnka a prúdenie v slnečnej koróne

 

22 - I. Dorotovič, M. Lorenc, M. Rybanský: Variácie EUV žiarenia Slnka počas cyklu slnečnej aktivity

 

23 - M. Bělík, M. Drückmüller, C. Emmanoulidis, P. Horálek, J. Sládeček, P. Štarha, K. Molnár, S. Habbal: Úplné zatmění Slunce 2013 – první výsledky

 

24 - F. Valach, I. Dorotovič: Kozmické počasie zo solárnej perspektívy: predstavenie slovenského prekladu prehľadovej práce profesora Rainera Schwenna

 

25 - K. Kudela: Využitie pozemných meraní KŽ v štúdiu a predpovediach efektov kozmického počasia

 

26 - M. Revallo, F. Valach, P. Hejda, J. Bochníček: Modelovanie silných geomagnetických búrok 23. slnečného cyklu

 

27 -  P. Pástor: Vplyv slnečného vetra na dynamiku prachových častíc vo vnútri heliosféry

 

28 - J. Koza: Hviezdni dvojníci Slnka

 

29 - K. A. Firoz, J. Rodriguez-Pacheco: On the instrumentation and function of the Energetic Particle Detector (EPD)

 

30 - M. Sobotka: Moderní sluneční dalekohledy

 

31 - J. Rybák, J. Ambróz, M. Kozák, P. Habaj, J. Kavka,, R. Mačura, P. Gömöry, A. Kučera, P. Schwartz: Súčasnosť Observatória Lomnický štít AsÚ SAV

 

32 - P. Kotrč, A. Zemanová, J. Leško, T. Blaha: Pozorování Slunce v Ondřejove

 

33 - M. Bárta: Sluneční radioastronomie v éře ALMA

 

34 - J. Koza, R. H. Hammerschlag, J. Rybák, P. Gömöry, A. Kučera, P. Schwartz: Transmisný profil Ha Lyotovho filtra Holandského otvoreného ďalekohľadu DOT

 

35 - J. Koza, J. Rybák, P. Gömöry, A. Kučera: Spektrálne charakteristiky čiary Ha určené pomocou Lyotovho filtra Holandského otvoreného ďalekohľadu DOT   

 

36 - M. Klvaňa, M. Švanda: Solární detektor oblačnosti

 

37 - J. Srba, L. Lenža: Nová generace systému pro pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí

 

38 - M. Exnerová, B. Gregorová, L. Lenža, N. Lenžová, J. Srba: Pozorování erupcí v emisních čarách a jejich zpracování

 

39 - M. Exnerová, B. Gregorová, L. Lenža, N. Lenžová, J. Srba: Pozorování aktivních protuberancí a filamentů v čáře Ha a jejich zpracování

 

40 - J. Karlovský, V. Karlovský: Pozorovanie náhlych ionosférických porúch 2013

 

41 - J. Karlovský, V. Karlovský: Slnečný rádiospektrometer vo hvezdárni v Hlohovci

 

42 - J. Kákona, M. Kákona, J. Szylar, M. Povišer, J. Milík, R. Dvořák, J.Štrobl, P. Bednář, M. Šuch, J. Chroust, L. Křivský: Univerzální radioastronomická stavebnice 

 

43 - Ľ. Dobrovoda, F. Erben: Pozorovanie slnečných škvŕn voľným okom cez filter

 

44 - P. Augustín: Solárna terasa v KHaP MH v Žiari nad Hronom

 

45 - J. Lörinčík: Využitie slnečných pecí na hvezdárni v Rožňave

 

V CD-verzii Zborníka referátov sú uverejnené aj (takmer všetky) prezentácie pripravené autormi pre prezentovanie svojich príspevkov počas seminára, kde sú v niektorých prípadoch pripojené aj animácie.

Články uverejnené na tejto stránke a prezentácie na CD je možné využiť len na študijné účely!