Medzinárodná konferencia "150 rokov hvezdárne v Hurbanove"

Združenie TIT Komárňansko-Ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu o histórii astronómie v stredoeurópskom regióne

 

 150 rokov hvezdárne v Hurbanove

 

 

Miesto: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, Hurbanovo, Slovensko

Dátum: 24. november 2021 – 26. november 2021

Podujatie je organizované v rámci projektu Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US.

Prosíme vyplniť NÁVRATKU a odoslať ju najneskôr do 10. 11. 2021.