Astroseminár

logo utu

Astroseminár

 

5. a 6. decembra 2012 sa v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne konal pre záujemcov o astronómiu a jej príbuzné vedy workshop  Astroseminár. Účastníci mali možnosť aktívne zasahovať do pripraveného programu, a tak spoluparticipovať na jeho obsahovej náplni. RNDr. Ladislav Pastorek oboznámil účastníkov workshopu s pozorovacími programami hurbanovskej hvezdárne. RNDr. Marián Lorenc ukázal fyzikálne pokusy, ktoré je možné jednoducho realizovať aj mimo fyzikálnych laboratórií. Mgr. Marián Vidovenec predstavil metodickú príručku pre vedenie astronomických krúžkov a následne predstavil posterovú výstavu Unlocking the Universe - Mikuláš Konkoly Thege - zakladateľ hurbanovskej hvezdárne.