Seminár „Prezentačné techniky pri popularizácii astronómie“

Seminár „Prezentačné techniky pri popularizácii astronómie“

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

21. – 23. novembra 2017

 

Program

 

21.11. 2017

 

16:30

Slávnostné otvorenie planetária po finalizácii jeho digitalizácie

16:30 16:45

Príhovory hostí

16:45 17:00

Ukážky vizuálnych možností digitálneho planetária

17:00 17:30

Polaris, slovenská premiéra fulldome filmu

 

 

22.11.2017

 

9:00 – 10:30

Prednášková miestnosť – Múzeum

 • Čo nám dal nultý ročník? Milada Jakubecová

 • Naša Zem; Stanislav Kaniansky

 

10:30 – 11:00 prestávka

 

11:00 – 12:30

Prednášková miestnosť – Múzeum

 • Netradičná prednáška o kozmonautike; Igor Parnahaj

 • Astronomické experimenty; Danica Ondíková

 • Čarovná fyzika; Jaroslav Gerboš

 

12:30 obed

 

13:30 – 15:00

Prednášková miestnosť - Múzeum

 • Príbeh jednej hvezdárne; Oľga Ballaschová

 • Využitie slnečnej energie; Pavol Rapavý

 • Vitajte vo vesmíre; Valentín Korinek

 

15:00 – 15:15 prestávka

 

15:15 – 16:30

Prednášková miestnosť - Múzeum

 • Noc vo hviezdnej galérii; Valentín Korinek

 • Audiovizuálne programy v KhaP M. Hella v Žiari nad Hronom; Martin Huba

 

16:30 – 17:00 prestávka

 

17:00 – 18:30

Planetárium

 • Putovanie hviezdnou oblohou; Jozef Kováč

 • Vesmír digitálneho planetária, Pavol Ďuriš

 • Premietanie fulldome filmov

 

 

23.11.2017

 

9:00 – 11:00

Kino Tatra - Komárno

 

 • Projekcia 3D filmov s tematikou: kozmos, slnečná sústava a planéta Zem; József Gráner, Maďarsko