Astrofoto

Astrofoto 2020 - vyhodnotenie

Výsledková listina Astrofoto 2020

 

S potešením uverejňujeme zoznam víťazných prác astrofotografickej súťaže Astrofoto 2020. Tento zoznam nájdete aj v najnovšom čísle časopisu Kozmos č. 3, kde sú uverejnené aj mnohé z víťazných snímok. Na našu stránku www.suh.sk pripravujeme virtuálnu výstavku víťazných prác, plus prác, ktoré boli najviac diskutované porotou v priebehu hodnotenia.

  

Čítať ďalej: Astrofoto 2020 - vyhodnotenie

Podmienky súťaže Astrofoto 2021

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 44. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

 

 

5. Edukačná astrofotografia. Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky.

   

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2021

Astrofoto 2020 - Zoznam prihlásených autorov

Astrofoto 2020 – zoznam prihlásených autorov

 

Ku dňu uzávierky našej súťaže Astrofoto evidujeme nasledovných autorov súťažných prác:

 • František Cvičela
 • Janka Janíčková
 • Pavol Gajdoš
 • Petr Lívanec
 • Štefan Horváth
 • František Michálek
 • Katarína Frost Nielsen
 • Majo Chudý
 • Lukáš Nešťák
 • Tadeáš Valent
 • Tomáš Slávik
 • Leonard Kukľa
 • Marek Súľovský
 • Ľubomír Leňko
 • Zdeněk Bardon
 • Daniela Rapavá
 • Svetozár Štefeček
 • Marián Zelenák
 • Václav Paveza
 • Martin Kučera
 • Milan Pagáč
 • Pavel Marek
 • Róbert Adam
 • Peter Jurista
 • Miroslav Grnja
 • Marián Dujnič
 • Tomáš Slovinský
 • František Strýček
 • Róbert Barsa
 • Roman Vaňúr

Podmienky súťaže Astrofoto 2020

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 43. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

1. Astronomické snímky – Astromaster Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

2. Astronomické snímky Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

 

3. Variácie na tému Obloha - Astromaster Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

 

 

5. Edukačná astrofotografia. Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky.

   

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2020