Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Čo vieš o hviezdach?

Metodické usmernenie k súťažiam

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

 

Vec: Metodické usmernenie k postupovým súťažiam Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

 

Vesmír očami detí

Vzhľadom k obmedzeniam, ktoré platia od 10. marca 2020, je pravdepodobné, že nie vo všetkých inštitúciách, ktoré organizujú okresné kolá súťaže, prebehlo zasadnutie poroty. Momentálne platí zákaz pre všetky školy zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží. Toto obmedzenie je zatiaľ limitované dátumom do 24. marca 2020. Podľa vývoja situácie bude potrebné zvolať zasadnutie poroty po tomto termíne. Ak by sa opatrenia predĺžili, odporúčame hodnotenie urobiť vo vlastnej personálnej réžii okresného organizátora. Pre SÚH je podstatné, aby víťazné práce boli doručené najneskôr 15. apríla 2020. Týmto krokom získavajú okresní organizátori 2 týždne k dobru na hodnotenie. SÚH sa vynasnaží hodnotenie urobiť čo najskôr, po 15. apríli 2020. Zároveň SÚH plánuje meniť spôsob distribúcie virtuálnej výstavy na online formu. Ďalšie termíny na oznámenie víťazov, doručenie cien by mali byť zo strany SÚH zvládnuteľné.

Ak majú záujem kraje nominovať zástupcu do celoslovenskej poroty, oznámte to na drahoslava.vybochova@suh.sk aj s kontaktnými údajmi, aby sme spoločne dokázali určiť termín zasadnutia celoslovenskej poroty.Čo vieš o hviezdach

Obmedzenia platné od 10. marca 2020 podstatne viac zasahujú do priebehu tejto súťaže. Vyhlásené termíny okresných kôl sú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná komunikácia organizátorov okresných a krajských kôl súťaže. Odporúčame počkať s organizáciou okresných kôl na začiatok apríla alebo ich realizovať korešpondenčne v spolupráci s vedúcimi krúžkov a učiteľmi.

Krajské kolá musia prebehnúť tak, aby ich výsledky (aj s formulármi na objednanie ubytovania a cestovných lístkov pre sprievod) boli doručené na SÚH najneskôr 11. mája 2020. Tu odporúčame nespoliehať sa na učiteľov a rodičov a formuláre posielať hneď po skončení súťaže elektronicky organizátorom na e-mail drahoslava.vybochova@suh.sk .

Celoslovenské kolo by malo prebehnúť v riadnom termíne 9. – 11. júna 2020 v Žiari nad Hronom.

Žiadame Vás, aby ste o tomto usmernení informovali organizácie, ktoré s Vami spolupracujú pri organizovaní postupových súťaží a zverejnili ho na Vašom webovom sídle.

Výsledková listina celoslovenského finále 29. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?”

Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 11. júna 2019 - 1. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Matej Pangrác Košice 8 28 30 15 81 1.
Pavol Markech Čadca 10 27 24 14 75 2.
Oliver Labaška Rožňava 8 30 24 10 72 3.
Maxim Kopčan Norovce 4 29 18 15 66  
Dominik Fiťka Levice 9 28 12 15 64  
Matúš Kováč Vráble 10 19 18 15 62  
Jakub Prítrský Nové Mesto nad Váhom 10 28 12 12 62  
Nina Jurčáková Mútne 8 16 22 15 61  
Marek Baňárek Sobotište 6 18 25 10 59  
Tomáš Trudič Drienica okr. Sabinov 9 28 6 14 57  
Martin Kníž Miloslavov 5 30 6 15 56  
Marek Jambrich Prešov 6 16 18 15 55  
Alexander Dobrovič Prešov 8 28 12 5 53  
Samuel Chorvát Banská Bystrica 9 16 8 15 48  
Matej Vigaš Banská Bystrica 8 6 18 15 47  
Oliver Víglaský Banská Bystrica 5 20 6 15 46  
Filip Alexy Trenčín 5 24 6 8 43  
Gabriel Dobranský Michalovce 10 12 18 1 41  
Lucia Nagyová Galanta 4 12 24 1 41  
Oliver Kovačič Bratislava 5 20 0 15 40  
Marian Blšák Liptovský Mikuláš 7 20 0 6 33  
Rastislav Kulich Trenčianske Stankovce 8 18 0 5 31  
Heidi Raffler Kalinkovo 9 12 2 8 31  
Samuel Štefeček Sobotište 9 8 6 1 24  
                 
                 
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 12. júna 2019 - 2. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Oliver Nagy Galanta 10 40 30 15 95 1.
Filip Frgelec Banská Bystrica 7 40 30 11 88 2.
Martin Fehérváry Melek 11 40 22 15 88 3.
Jakub Brezáni Kľače 10 30 30 13 83  
Matej Trebatický Čachtice 10 30 22 9 71  
Matúš Motlo Plevník-Drienové 9 30 22 7 68  
Mário Mičáni Gáň 2 30 24 8 64  
Tadeáš Valent Domadice 4 23 25 11 63  
Natália Šušková Púchov 6 13 26 15 60  
Filip Závadský Zbyňov 8 17 18 14 57  
Ema Kršjaková Spišská Nová Ves 7 28 18 3 56  
Dominik Pajtáš Galanta 2 30 6 15 53  
Viliam Záborský Nitra 4 20 15 13 52  
Klára Palová Bratislava 3 21 12 14 50  
Nika Pastoráková Lučenec 8 15 13 14 50  
Vladimír Bajčičák Novoť 8 0 28 3 39  
Matúš Tomko Sabinov 7 3 28 0 38  
Markéta Abrahámová Banská Bystrica 6 2 16 14 38  
Liliana Gejdošová Bratislava 4 13 7 13 37  
Miroslav Tirpák Parchovany 6 7 12 7 32  
Šimon Tomko Sabinov 7 0 22 1 30  
Radoslav Repko Zemplínske Hámre 6 12 8 3 29  
                 
                 
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 13. júna 2019 - 3. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický
test
15
Písomné úlohy/príklady
40
Slepá mapa 30 Ústne
15
Celkom body
100
Umiestnenie
Timon Vološin Banská Bystrica 9 20 24 15 68 1.
Katarína Pavlikovská Prešov 11 18 24 14 67 2.
Dávid Šebeň Banská Bystrica 8 10 30 15 63 3.
Samuel Buranský Vráble 4 19 28 8 59  
Radoslava Hatalová Spišská Nová Ves 6 10 28 13 57  
Dušan Gold Rožkovany 7 9 30 10 56  
Michaela Ďuríšková Myjava 5 10 30 9 54  
Slavomír Vodnák Žarnovica 5 10 26 8 49  
Richard Gold Rožkovany 4 5 30 8 47  
Róbert Jurenka Nová Bošáca 3 19 12 13 47  
Rastislav Sihelský Bratislava 7 4 22 5 38  
Ján Plavnický Novosad 6 7 18 4 35  
Rebeka Kováčová Nesvady 5 19 6 5 35  
Mária Viktória Bánovská Halič 10 10 11 3 34  
Kamil Huljak Žilina 5 5 9 14 33  
Jakub Popovič Vojčice 7 3 22 0 32  
Jakub Puškáš Rusovce 8 3 11 8 30  
Jozef Jasenovec Rajec 8 6 6 2 22  
Natália Bilčíková Skalka nad Váhom 5 0 12 3 20  

Štatút 29. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Štatút 29. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

 

Čo vieš o hviezdach?

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia

2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

 

3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

 

Čítať ďalej: Štatút 29. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Okruhy tém súťaže „Čo vieš o hviezdach“

Okruhy tém súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Pomôcka pre tých, ktorí pripravujú žiakov na súťaž.

 

Okruhy tém pre ČVOH pre 1. kategóriu

Okruhy tém pre ČVOH pre 2. kategóriu

Okruhy tém pre ČVOH pre 3. kategóriu

 

 

Výsledková listina 28. ročníka súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

1. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
15 44 30 15 104
Matúš Kováč Vráble 13 41 29 15 98 1.
Jakub Brezáni Jasenové 10 42 30 14 96 2.
Mário Tlamka Liptovský Mikuláš 7 35 30 13 85 3.
Matej Pangrác Košice 8 30 30 13 81  
Oliver Labaška Rožňava 10 32 24 14 80  
Natália Soldánová Galanta 6 30 30 13 79  
Oliver Víglaský Riečka 6 37 20 15 78  
Jakub Prítrský Nové Mesto nad Váhom 13 26 24 12 75  
Adam Menyhart Nové Mesto nad Váhom 7 27 30 10 74  
Simona Patajová Galanta 7 22 28 15 72  
Matúš Halmo Kameničná 10 26 28 7 71  
Pavol Markech Čadca 7 26 24 14 71  
Matej Vigaš Banská Bystrica 8 30 18 13 69  
Michaela Bérešová Trebišov 8 28 18 14 68  
Jakub Markech Zvolen 4 26 20 15 65  
Jeremiáš Bugata Kendice 6 19 24 10 59  
Alexander Dobrovič Prešov 8 28 20 3 59  
Jozef Jabczun Prešov 7 24 18 9 58  
Adela Bežová Bánovce nad Bebravou 8 24 16 5 53  
Martin Gáborík Trnava 5 26 6 12 49  
Oliver Brunovský Senec 5 24 0 13 42  
Matúš Želiba Zlaté Moravce 8 14 6 13 41  
Marián Szabo Senec 5 10 0 1 16  2. kategória
Meno Priezvisko Adresa Historický test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
15 40 30 15 100
Matúš Motlo Plevník-Drienové 9 27 30 15 81 1.
Ľudovít Popik Michalovce 7 27 30 14 78 2.
Matúš Miškovič Vráble 7 25 30 14 76 3.
Martin Fehérváry Melek 10 35 30 0 75  
Oliver Nagy Galanta 7 28 30 10 75  
Viliam Záborský Nitra 4 31 24 13 72  
Filip Frgelec Banská Bystrica 5 23 30 13 71  
Richard Gold Rožkovany 8 21 29 10 68  
Jozef Jasenovec Rajec 8 15 28 15 66  
Lucia Sochorová Banská Bystrica 6 17 26 14 63  
Ján Plavnický Novosad 5 14 30 13 62  
Mário Mičáni Gáň 6 16 30 8 60  
Dominik Pajtáš Galanta 5 10 30 14 59  
Marko Fehérpataky Poltár 6 6 26 14 52  
Liliana Gejdošová Bratislava 3 24 10 12 49  
Ľubomír Baško Bánovce nad Bebravou 6 12 30 0 48  
Branislav Dúbravka Rajec 5 19 22 2 48  
Klára Palová Bratislava 9 15 13 10 47  
Lukáš Jarábek Bratislava 7 2 24 13 46  
Jaroslav Petrisko Prešov 8 20 6 11 45  
Matúš Grieš Dúbrava 6 16 22 0 44  
Natália Šušková Udiča 6 7 20 8 41  
Richard Hochrun Prešov 9 16 4 10 39  3. kategória
Meno Priezvisko Adresa Test Písomné úlohy/príklady Slepá mapa Ústne Celkom body Umiestnenie
15 40 30 15 100
Jana Švrčková Senica 9 36 30 15 90 1.
Dejan Prokop Galanta 7 30 30 15 82 2.
Samuel Buranský Paňa 7 34 28 10 79 3.
Katarína Pavlikovská Prešov 6 25 28 13 72  
Rastislav Sihelský Bratislava 9 8 29 15 61  
Radoslava Hatalová Spišská Nová Ves 8 15 18 15 56  
Samuel Amrich Košice 8 26 6 15 55  
Dušan Gold Rožkovany 7 9 28 11 55  
Radovan Lascsák Košice 3 23 11 15 52  
Slavomír Vodnák Žiar nad Hronom 7 10 17 15 49  
Kamil Huljak Rajec 5 4 23 15 47  
Martin Max Nová Ves nad Žitavou 3 3 24 15 45  
Dávid Šebeň Banská Bysrtica 5 6 18 15 44  
Timon Vološin Banská Bysrtica 5 3 17 15 40  
Jakub Puškáš Bratislava 2 1 24 12 39  
Michaela Ďurišková Myjava 5 0 30 2 37  
Filip Murčinko Veľký Šariš 8 5 8 15 36  
Miriam Srogončíková Senica 4 11 12 5 32  
Emanuel Dopater Liptovský Mikuláš 3 11 12 1 27  
Viktória Mária Bánovská Halič 3 1 12 3 19  
Natália Bilčíková Skalka nad Váhom 5 0 14 0 19  
Peter Popa Levice 3 2 0 1 6